ایران کشوری کهن است. دارای اکثریت مردمانی از یک تیره تباری هم‌آمیخته ایرانیک (ایرانی+نیک) است. منظور از تیره تباری هم‌آمیخته ایرانیک، آن عقاید ضد بشری و نژادپرستانه پان مانند پان‌ایرانیستی-ایرانشهری‌گری-پان‌فارسیستی-پان‌آریایی نیست.

ایرانیک ابَرهویت مشترکت اکثریت مردم ایران، تعبیر به یک فرش اصیل و تاریخی ایرانی حریر زیبا پر نقش و نگار است. در این تعبیر، یکایک هویت‌های قومی-تیره نژادی-گروه زبان‌شناختی-گروه‌های عقیدتی از ایدئلوژیک تا مذهبی، همگی برسازننده این فرش ایرانیک هستند. ایرانیک یک سازه-مان است از تاریخ و فرهنگ و هزاران خاطره خوب و ناخوش مشترک، ایرانیک را تعلقات ملتی واحد تشکیل می‌دهد. بدیهی است هر موجود مزاحم و مخرب که قصد تخریب و از هم‌پاشی این فرش ایرانیک ما را داشته باشدف بایست با آن مبارزه کرد، از جمله:

۱– تجزیه‌طلبی‌های محتلف به بهانه قومی و مذهبی.

۲-  نفوذ و فعالیت عوامل سرویس‌های جاسوسی ضد ایرانی و ضد بشری.

۳- فرصت‌طلبان، از دزدان و سارقان حرفه‌ای که منظر بروز آشوب هستند تا به اموال اماکن عمومی مثل بانک‌ها دستبرد زنند تا فرصب‌طلبانی که می‌خواهند از آب گل‌آلود آشوب، برای خودشان موقعیت کسب مقام سیاسی ایجاد کنند، تا شاید دوباره در بزنگاه شبیه انقلاب ترازیک ۱۳۵۷ هـ.ش. بر موج انقلاب کور و احمقانه سوار شوند و در مناسب حکومتی قرار گیرند و از رانت‌های عظیم ثروت‌های عمومی بهره‌برداری و سوءاستفاده کنند.

از مصادیق بالا، می‌توان به گروه‌هایی چون تجزیه‎طلبان کردگرا، ترک‌گرا، بلوچ‌گرا، ترکمن‌گرا و عرب‌گرا اشاره کرد (اخیرا در میان مردمان اصیل و نجیب ایرانی چون لر و بخیتاری و حتی شمالیها نیز  دارند این افکار ضد ایرانی تجزیه‌طلبانه قومی‌گرا را ترویج می‌دهند!)، متاسفانه با اقدامات تبعیضی، رانتی، فساد، ظلم، تحریک‌آمیز و نفوذی‌های قوم‌گرا و فرقه‌گرایی مذهبی عوامل حزب‌اللهی در نظام جمهوری اسلامی، بستر فعالیت این ضد ایرانیان فراهم شده است.

اخیرا هم گروهک وابسته پسمانده‌های حکومت دیکتاتوری پهلوی‌چی نیز فعالیتشان  افزایش داده و با طرح محدود چند شعار نوستالژیک در تحرکات اعتراضی دی‌ماه پارسال، پهلوی‌چی‌ها با گروهک‌های وابسته اجنبی به امریکا و اسرائیل و صهیونست‌های جنایتکار و وهابیان و دول مرتجع عربی که ماهیت ضد ایرانی‌شان را بارها اثبات کرده از جمله بر ادعا بر جزایر سگاهنه ایرانی و جعل نام خلیج فارس، ائتلاف کرده اند. البته طبق معمول  برای اینکه اذهان را فریبب دهند و خود را مستقل نشان دهند، به طور ظاهری از برخی تجزیه‌طلبان در ائتلافشان شرکت نداده اند و جنگ زرگری راه انداخته اند! در سایت‌های هتاک و مبتذلی مثل بالاترین  نیز بخش تخریب و جنگ روانی انجام می‌دهند. تکنیک‌های ضد انسانی جنگ روانی به کار برده شده در سایت بالاترین بسیار نخ‌نما است. هتاکی نسبت نوامیس مردم و  ایراد اتهامت بدون  مدرک و سند به هر شخصی حتی افراد ناشناس، نشان می‌دهد اینها به هیچ یک اصول بدهی بشردوستی-اخلاقی جهان‌شمول پای‌بند نیستند! همین شخصی مخالف نظر اینها سخنی بگوید، کافیست آماج تهمت و اهانت قرار گیرد. دقیقا شیوه‌های ماکیاولیستی را بکار می‌برند. تنها دلیل که از سوی اندکی از برخی مردم مورد توجه می‌گیرند، حجم بالای سرخودگی و کینه از جمهوری اسلامی است (برخورد فرافکنانه  و فریبکاری با یک منتقد از سوی مسئولان سایت بالاترین، تنها خواهان عدالت و پاک‌سازی سایت از  افراد متخلف و موارد جرم و نقض قوانین و بدیهات بشردوستی داشت!). وگرنه همین اندک مردم عادی نیز برای لحظاتی این سرخوردگی و کینه را کنار بگذارند، پی به ماهیت ضد ایرانی و ضد بشری این گروه‌های ضد جمهوری اسلامی نامبرده می‌برند. اگر اینها به قدرت برسند با توجه دیکتاتورمنشی و ابتذال ضد اخلاقی و همچین وابستگی به اجانب ضد  ایرانی مثل امریکا و اسرائیل و عربستان سعودی، قطعا کار ایران یک‌سره خواهند کرد و  در مدت کوتاهی ایران را نابود خواهند کرد.

دعوای برخی عناصر معلوم الحال که در سایت ضد ایرانی و تجزیه مشهور یعنی ایران‌گلوبال جمع هستند با پهلوی‌چی‌ها که اکنون به قول گروهک رودست (امید دانا) به رضاطلب معرفی شده اند و ائتلاف جمعی از افراد ضد ایرانی و بعضا تررویست با کارنامه ای ننگین از تررو و چنایت و تجزیه‌طلبی، نشان می‌دهد ما با توطئه بسیار خطرناک‌تر از سال ۱۳۵۷ هـش. مواجه هستیم. اگر در سال ۱۳۵۷ گروه روحانیان-آخوندهای مرتجعی بودند که بواسطه تمام‌خواهی مذهبی و اقتدارطلبی‌شان موجب حفظ تمامیت ارضی ایران شدند و به قول معروف، عدو سبب خیر شد! اکنون در این ائتلاف ضد جمهوری اسلامی، هیچ عنصر اصیل و مستقل ایران‌پرستی دیده نمی‌شود. اینها هم اکنون با فدرالیسم قومی و طرح‌های خلع سلاح ایران، پیشاپیش ایران فروخته اند به اجانب ضد ایرانی همچون امریکا و اسرائیل!

متاسفانه باز نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت آخوندی-سپاهی دچرا یک سری اشتباهات مهلک دارد می‌شود. نظام آخوندی-سپاهی و دیگر عواملش مانند جناح‌های چپ و راست و میانه نظام، که شبکه‌های مخوف مافیای از قدرت-ثروت‌اندوزی را تشکیل داده اند، می‌خواهند بساط تظاهر به ایران‌گرایی کنند و از تزهای احمقانه و سراسر ویورس‌های فکری مانند ایرانشهری‌گرایی نژادپرستانه و پادشاهانی‌خواهانه از نوع امپراتوری شبه هخامنشی راه به اندازند. اشکالات خطرناکی در این تزها نهفته است و از هم‌اکنون اعلام می‌کنم کامل شکست خودره هستند و تنها زخم‌ها خونین و چرکین ضد ایرانی که در این چند سال بوجودآمده عمیق‌تر می‌کند.

تنها راه نجات نظام جمهوری اسلامی و به بتعش ایران شناخت باقی مانده عناصر نگه‌دارنده اش است.مثلا:

همین فقر گسترده دهها مییلون نفر از مردم ایران- که اکنون پاشنه آشیل جمهوری اسلامی شده است- می‌توان با یک سری طرح‌های صادقانه و عملی و سریع النتیجه، جلوی سوءاستفاده ائتلاق ضد ایرانی در حال شکل گرفتن را خنثی کند.

اینکه  آقای خامنه‌ای و بیتش بخواهند یک حاکمیت نمادین شبه شاهنشاهی از خانواده خود تشکیل دهند و یا سپاه و  اطلاعات شیرازه امور کشور  در دست بگیرند می‌توانند در این موقعیت انجام دهند. تز ایرانشهری‌گری می‌تواند با اصلاحاتی و حذف ویروس‌های نژادپرستانه آریایی‌گرایانه و عدم تکرار حماقت‌ها و رفتارهای روان‌پریشانه مثل تیم رودست ارائه می‌دهد و دارد ضربه به ابرهویت ایرانیک ما می‌زند (سخنان بلاهت‌بار چون ژن آریایی و کروموزم و…!). بسیاری سخنان گروه رودست و امید دانا، درست است. اصل سخنان درستش در دفاع از تمامیت ارضی ایران، متاسفانه آلوده رفتارهای زشت و ناپسند ضد اخلاقی شده، ویروس‌های مهلک نژادپرستی و ضدیت با قومیت‌ها است. این اشتباه راهبردی است بخواهند کسانی مثل گروهک رودست را الگوی خود قرار دهند. متاسفانه علی رغم انتقادهای صادقانه و صریح که آن بخش عملکردهای زشت و ناپسند این گروهک رودست شده، همچنان اصرار به ادامه همان شیوه و رفتراهای غلط را دارند. پس نبایست اجازه داد ایران‌پرستی و حفظ تمامیت ارضی را نمادش گروهک ایرانشهری‌گراها به دست بگیرند. ایران متعلق به همه مردم ایران است. یکایک ایران‌دوستان بایست به میدان به آیند و اتخاذ شیوه‌های درست مبرزاتی ، نگذراند بار دیگر تراژدی سال ۱۳۵۷ هـش. تکرار شود.

این یاده که می‌توان ایران به شیوه سیستم شبیه کشور ژاپن اداره شود، یعنی یک امپراتوری نمادین یک خاندان خامنه‌ای، اما در عمل یک رژیم دموکراسی پارلمانی و مردمی و سالم و مُدرن، بسیار جالب است و اگربشود چه بهرت، لاقل چند نسل جلو می‌افتیم و نسل‌سوزی فعلی پایان می‌یابد، من نوعی که با اسامی و افراد مشکل شخصی ندرام، من از کلیت منافع ملی و موجودیت ایران دفاع می‌کنم. اگر حقیقتا خاندان خامنه‌ای حاضرند برای ایران به حکومت نمادین شبیه ژاپن بسنده کنند، و حاکمیت به ارده و منافع عمومی واگذارند چراکه نه؟!. از سیستم سیاسی ژاپن می‌توان ایده و الگوسازی کرد و نه کپی‌برداری. شیوه زمان حاکمیت هخامنشیان یا ساسانیان مربوط به گذشته است، نه آن شویه‌ها کملا درست بود و نه امروزه کاربری دارد، رفتن به سوی آن حاکمیت راتجاعی به مرتب بدتر  از ارتجاع حکومت مذهبی فعلی است. مصداق ادعای سنگ بزرگ برداشتن است (زرتشتی کردن مردم ایران! در حالی این زرتشتی‌گری فعلی هم جیزی مثل بقیه مذاهب است. اساسا ربطی چندانی هم به آن زرتشت افسانه ای یا  تاریخی ندارد!، سند واضحش هم تفاوت آشکار سروده‌های زرتشت در گاث‌ها با نوشتارهای دوران ساسانی به‌دینی مسوم به زرتشتی، دین بهی ساسانی را نامش زرتشتی گذاشتند! مانند تقریبا همه رسالت و پیام حکیمان و پیامبران تاریخی و یا افسانه ای، حکومت‌ها مذهبی و کاهان برایش مذهب ساختن و پیرایه‌های چند برابر اصل آن سخن  پیامبران و حکیمان بر آن افزودند و به اسم آن پیامبران و حکیمان (مانند بودا و…) و اما به کام منافع خویش! زرتشتی کردن عموم ایرانیان به یک جوک بیشتر شبیه است از نوع دلقک‌های معروف چند سال اخیر رسانه‌های لوس آنجلس و آنورآبی فرنگ‌نشینان نسبتا فارسی گو! زرتشت حداکثر یک شخصیت مذهبی امروز است که اگر ادعاهای ایرانشهری‌گراها درباره او درست باشد از تعبیر خدای آریایی و فره ایزدی مخصوص ایرانیان، در حقیقت این ایرانشهری‌ها از زرتشت شخصیتی در حد صهیونیسم نژادپرستانه که قائل به برتری نژاد کذایی یهود سفیدپوست در جهان است! و یا هیتلر ارائه دارند می‌دهند و یعنی این مدعیان زرتشت خود بزرگ‌ترین ضربه و دشمنی با شخصیت زرتشت می‌کنند که او را تا حد هیتلر و نازیست‌های نژادپرست و جنایتکار پایین ‌می‌آورند که قائل به نژاد کذایی آریایی هستند!)، که هرگز برداشته نمی‌شود، اما دیگر مردم از تلاش برای بهبود و اصلاح امور بازداشته و ناامید می‌کند! آقای خامنه ای و بیتش و نهادها حامی و همکارش مانند سپاه و  اطلاعات و جناحین چپ و راست و میانه، می‌توانند از این تهدید فروپاشنده قریب به الوقع فعلی، استفاده به نفع خود و ایران کنند، با اصلاحات صحیح کشور و نظام خودشان نجات دهند. اما حقیقتا صادقانه با هدف اصلاح امور باشد.

نکته همین است چرا، مطالب روشنگرانه امثالهم در اینترنت سانسور می‌کنند و اما این همه افراد  مریض الفکر دیکتاتورمنش اجازه فعالیت می‌دهند. من نوعی در دنیای بزرگ مجازی حتی به اندزاه چند کامنت و مطلب انتقادی جایی برایم قائل نیستند! در این پلورالیسم سیاسی ادعایی اینها، گویا امثالهم اصلا وجود خارجی ندرام،  درحالی هستم، اما نمی‌خواهند وجود داشته باشم! در حالیکه من ه ارم حرف می‌زنم، راه نقد من است. اگر سخن به اشتباه و نادرست می‌گویم می‌توانند مرا نقد و سخنانم را رد کنند با دلیل و منطق، چرا سانسور می‌کنند؟!

پیشنهاد ملیت مُدرن و عدالت توزیعی، دو پارادایم موثر و زودبازده خواهد بود برای نجات از این وضعیت بغرنج و خطر فروپاشی کشور، البته کنار برنامه اصلاحی در  امور سیاست خراجی و داخلی، با هدف جلب رضایت‌مندی عموم مردم. قطعا اگر حاکمان نظام جمهوری اسلامی، دست از این تظاهر به اسلام‌گرایی احمقانه برداند و این‌قدر سعی نکنند خودشان با داعشی‌ها رقابت تقید به تظاهر کنند، قطعا خواهند توانست برای نسل‌ها حکمیت بهرتی را دامه دهند. نیازی ینست که کشور بار  دیگر دچار شورش داخلی و یاب درت جنگ داخی شود و یا با و انقلاب مخرب دیگر، چند نسل فرصت‌سوزی و نسل‌سوزی شود. تنها مقدار ی خردگرایی و هوشمندی از سوی حاکمان می‌توان از این بزنگاه خطرناک ضد ایرانی عبور کرد. دادن آزادی سبک زندگی خصوصی، عدم دخالت در حریم شخصی مردم، لاقل به صورت  نمیه رسمی دادن به رفع نیازهای جنسی افراد بویژه مجردان، اینها می‌تواند این حجم عظیم سرخودگی و عقده‌ها ویران را خنثی کند (اخیرا بخشی از این مدعیان اپوزیسیون آخوندتر از آخوند شده اند و با دروغ‌پراکنی علیه نهادهایی مثل سپاه، می‌خواهند بازار محدود و کوچک سکس در ایران ضربه بزنند! هم مردم دچار مضیقه بیشتر کنند و آمار تجاوزات به نوامیس و کودکان افزایش یابد تا بیشتر و بیشتر مردم از حاکمیت جمهوری اسلامی ناراضی شوند و هم نهادهایی مثل سپاه بدنام کنند، چرا می‌دانند سپاه اکنون مهم‌ترین عامل نگه دارند نظام است! این سخان من نوعی را تعبیر به حمایت نظام استبداد مذهبی جمهوری اسلامی می@کنندو انواع تهمت‌های ناروا و دروغ و فحاشی به امثالهم می‌کنند چون من نوعی دارم با دروغ‌ و نفرت‌پراکنی کور برخی از مخالفان نظام مبرازه می‌کنم! با بدی می‌خواهند با بدی می‌خواهند مبارزه کنند، با ظلم می‌خواهند با ظلم مبارزه کنند! در حالی حتی در صورت موفقیت، یک ظلمت جای ظلمت دیگری را می‌گیرد! ).

زنان ایرانشهر خواهان شکستن سکوت در مقابل تجاوز جنسی هستند.

 

عدالت توزیعی و توزیع رایگان فوری سهام ثروت‌های عمومی که ارزشش چندین هزار میلیارد دلار است، می‌توان عموم مردم صاحب ثروت خویش کند، حکومت و دولت طبق هر  دولت بخردانه ار روش مالیات می‌تواند امورات کشور اداره کند. نیازی به این حبس ثروت‌ها عمومی ینست که موجب  این اختلاف طبقاتی وحشناک شده است! شکافی از نیازهای مطرح شده در هرم مزلو! در حالی اکثرییت در تقلای رفع پایین‌ترین نیازمندی هرم مزلو هستند، عده‌ای نایشت در نوک هرم، به جای اینکه عامل اعتلای اخلاقی-فرهنگی-اجتماعی کشور باشند، تبدیل به زامبی‌گونه‌های ضد ایارنی شده اند و در این روزگرا سخت تحریم‌های ظالمانه امپرالیسم امریکا و شرکای بدنامش مانند اسرائیل و عربستان سعودی، این گران‌فروشی افسارگسیخته دامن می‌زنند. چهره زشت و ضد انسانی سرمایه‌داری به رخ عموم مردم ایران  به نمایش گذاشتند! ضد انساتی که هیچ توجیه ندارد جز آزمندی رذیلانه و چه بسا همدستی با دشمنان وجودی مردم و کشور ایران!

 

File:Maslow Pyramid 2.png

 

لینک مطالب زیر، نمونه تلاش‌های ایران‌دوستانه فعالان مستقل است:

درباره عدالت توزیعی، راه نجات یکی از بحران‌ها؛ امروز، ما همان نسل آیندۀ دیروز هستیم (آرتامن)

نامه سرگشاده به آقای روحانی؛ مراقب باش مطالبه برحق (عدالت توزیعی) مردم را قمار نزنی با ناکسان!

صدای پای فاشیسم

 

ایران نخستین پیش زمینه دموکراسی است-( بخش ۲)

آزادی بیان خرج دارد

آمریکا خواب آشفته‌ای برای ایران دیده است – گفتگو با حسن بهگر

 

ایران: دستگیری خودسرانه و حبس در انزوای کامل وکیل حقوق بشری خانم زینب طاهری

اگر حسن روحانی- امروزی- رهبر ایران بود، چی می‌شد؟

در جستجوی منشأ تبعیض

جرم سیاسی و بیستم ژوئن، سی‌ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی

 

جرم سیاسی و بیستم ژوئن، سی‌ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی

” علیرضا نوری زاده ” و ” سلطنت طلبان ” در دامن زدن به فعالیت ” تجزیه طلبان ” با آتش بازی می کنند

 

آمریکا خواب آشفته‌ای برای ایران دیده است – گفتگو با حسن بهگر

افزایش اعدام‌های زندان رجایی شهر به پنج نفر/ انتقال حدود هشت زندانی جهت اعدام

جنایتکاران مزدور؛ ماموران معذور سرویسهای جاسوسی (۵) تقدیم به ستار بهشتی و همه دیگر قربانیان

 

اعدام بس است

 

نکته:

نگارنده خطر اعدام هشدار می‌دهم. جدا از مخالفت علمی-منطقی با مجزات ضد انسانی اعدام؛ افزایش اعدام‌ها، همچون بنزین ریختن به ۀتش در حال فوران خشم مردم خواهد بود. مجازات اعدام بدیل مناسب حبس ابد دارد.

اگر فردی  مجرم خطرناک است که باید از جامعه خذف فیزیکی شود،  نیازی به اعدام نیست، حبس ابد همین کار می‌کند. فقط حبس ابد،  اما امیتاز را  دارد اگر اشتباهی شد در حکم، لااقل بخشی از اشتباه قابل جبران است، و باز امید از است از فرد آسیب دیده جلب رضایت کرد، و بخشی از خساراتش را جبران کرد، اما وقتی او را به اسم اعدام، به قتل براساند حاکمیت، دیگر هیچ راه جبرانی باقی نمانده است!

===========================================================================

این مطالب نمونه بارز فعالیت‌های مشکوک ضد ایرانی (گاه به اسم ایران‌دوستی!)،  در این مطالب گاه به آشکار و گاه به نهان، عناصر ضد ایرانی نهفته است. تحریکات قومی و  مذهبی و ایجاد سلسه اعتراضات مخرب و شورش برای براندازی کور و تکرار تراژدی ۱۳۵۷ هـ.ش!:

فعالیت‌های پر از ویروس‌های فکری که ایده ایران‌گرایی به انحراف می‌کشاند و اخرین فرصت‌های همبستگی ملی را به تباهی می‌کشاند (تیم رودست)!

https://www.youtube.com/user/omiddana17

فراخوان برای همبستگی با مقاومت و مبارزه‌ی حق‌طلبانه‌ی مردم محمره (خرمشهر) و عبادان( آبادان)

 

سرنگونی آری؛ به دست مردم و برای حاکمیت مردم! − اعلامیه‌ ده‌ها تن از روشنفکران و فعالان سیاسی

======================================================================

مشاهیر یا سلبریتی‌ها می‌توانند در شرایطی که حاکمیت نابرخد مذهبی، چهره‌های کاریزماتیک مردم‌خواه نابود کرده و یا آنها خود به  انزوا رفته اند، موثر باشند. کمپین  آقای علی کریمی، یک راهکار است. هدف دفاع اقشار محروم و کم بضاعت است. قطعا افزایش قیمت‌ها و ادامه این گرانی‌ها د رنهایت می‌تواند به بروز شورش و انقلاب می‌انجامد و این دلخواه براندازان است! پس کمپین امثال علی  کریمی مورد هجمه قرار می‌گیرد!

 

نگاهی از زاویه‌ای دیگر به کمپین آقای جادوگر

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com