جرم سیاسی و بیستم ژوئن، سی‌ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی

«حال آن که حکومت جمهوری تورانی اسلامی بر اساس ایدئولوژی، سرکوب، سانسور، خفقان، زندان، شکنجه‌های هول انگیز، اعدام‌های بی وقفه و همه روزه (البته در قالب جرائمی غیر سیاسی)، جزو سیاستِ جدایی ناپذیر و پیوسته … ادامه خواندن جرم سیاسی و بیستم ژوئن، سی‌ام خرداد روزجهانی حمایت از زندانیان سیاسی