صدای پای فاشیسم

از نوشته‌های ماندگار علی‌اصغر حاج سید جوادی نامه سرگشاده او به آیت الله خمینی به تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۵۹ است. آن را به یاد این روشنفکر آزادیخواه که در ۵ تیر ۱۳۹۷ در پاریس درگذشت، بازخوانی می‌کنیم.