نامه سرگشاده به آقای روحانی؛ مراقب باش مطالبه برحق (عدالت توزیعی) مردم را قمار نزنی با ناکسان!

سلام. احتراما، آقای حسن روحانی – رئیس جمهوری اسلامی ایران – از آن‌جا در اخبار آمده، که شما پیشنهاد داده اید «هفتم تیرماه [۱۳۹۶ هـ.ش]، از تمام «نهادهای عمومی و نظامی کشور خواست سرمایه‌های خود … ادامه خواندن نامه سرگشاده به آقای روحانی؛ مراقب باش مطالبه برحق (عدالت توزیعی) مردم را قمار نزنی با ناکسان!