بایگانی

مهاجرانی که به درمان نمی‌ارزد

۱۸دسامبر؛ روز جهانی مهاجران

تنها آلمان به پناهجویان بها داد.

عکس هفته به انتخاب خبرگزاری فرانسه

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران در حمایت از پناهجویان سوری

اتحادیهٔ اروپا/ترکیه؛ معاملهٔ ننگین (حقوق مهاجران اتحادیهٔ اروپا)

چشمان خیره مانده به رویاها

چگونه پناهجویان در پای دیوارهای دمکراسی به مجسمه یخ تبدیل می شوند!

پناهجویی و موقعیت زنان

برای مبارزه با تروریسم دستها را از جیب شیوخ درآورید!

زندان در نقش رُمان

پاسخ ما به زن آزاری و نژادپرستی جاری در آلمان

پناهندگی: زمینه‌ها و پیامدها

گزارشی کوتاه از تظاهرات ۲۷ سپتامبر بروکسل برای همبستگی با مهاجران و متقاضیان پناهندگی

بیانیه دعوت به کمپین «برای سوریه»

دو ایرانی پناهجویان را با هواپیما مستقیمن از خاورمیانه به سوئد می برند

بدو پناه‌جو، بدو

«پناهجویان و امنیت اجتماعی»

«بمباران کشتی پناهجویان» ظهور ارتش واحد اتحادیه اروپا

اروپا به سیاست ننگ آور پایان دهد!

معرفی یک ابتکار جمعی در حمایت از پناهجویان: پروژه‌ی «تلفن اعلام خطر» (Alarm Phone)

در شهر ساحلی یالوا «ایرانی‌‌ها چهارشنبه سوری را در کنار کاخ آتاتورک برگزار کردند»

نامه سرگشاده صادق زیباکلام به رئیس جمهور در اعتراض به وضعیت نامطلوب پناهجویان افغان در ایران

گفتگوی رادیو پیام کانادا با یوسف خیرخواهی از پناهجویان متحصن در ترکیه

پایان نافرجام موسیقیدان جوان ایرانی در ترکیه ؛ خودکشی با گاز آشپزخانه

درباره جایگاه «پناهجو» و مبارزات پناهجویی در ساختار جوامع مدرن