Image result for ‫پناهندگی در ترکیه‬‎

 

اگر نگاهی به سیاست و کاری که کشورهای بزرگ در پیوند با بحران پناهجویان انجام دادند، بیافکنیم ،به جز آلمان، هیچ کشور بزرگ دیگری(جدای همسایگان سوریه مانند ترکیه ، اردن ، لبنان) را نمی توان یافت که برای سدها هزارپناهجو ، کاری در اندازه بزرگی اش انجام داده باشد.در سال ۲۰۱۵ بیش از یک و نیم میلیون تن، به هر انگیزه ای، که بیشتر جنگ سوریه بوده وارد آلمان شدند و آلمان به تنهایی ، خانه ،پناهگاه و مادری برای سدها هزار پناهجو بوده و می بینیم کشوری مانند ژاپن با ۵ هزار میلیارد دلار درآمدناخالص ملی ،که سومین اقتصاد برتر جهان را داراست و بی گمان گنجایش پذیرش شمار بالایی پناهجو را دارد با زیرکی، چشمانش را به روی اینهمه بحران و چالش پناهجویی بسته و دروازه کشورش نیز بر روی پناهجویان بسته تر.
ایران، ایرانستان شد
تنها آلمان به پناهجویان بها داد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com