به مناسبت انتشار کتاب «تجربه جوانان تنها آمده و مسئولین از هم پیوستگی، جذب و برابری جنسیتی»          

 

۱-     در گفت‌وگو با رضا گوهرزاد از برنامه چالش به گسترش گفتمان امنیت گرایی در اروپا که به جای دفاع از حقوق بشر، رفاه، دمکراسی و حقوق پناهندگی، مهاجران و پناهجویان را به اصلی ترین موضوع تهدید امنیت ملی بدل ساخته، پرداخته شده است.

 

۲- در گفت‌وگو با سعید افشار از رادیو همبستگی  درباره نوجوانان پناهنده وهم پیوستگی، چالش پیشدواری ها و دوانگاری ما و آنها، چرائی و چگونگی رشد گفتمان راسیستی، پوپولیسم ناسیونالیستی و راست افراطی در سوئد و کشورهای اروپایی پرداخته شده است.

کلیک کنید

کلیک کنید و بشنوید

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)