ساراواگن کنشت

قابل تصور نیست که سالانه ۱،۸ بیلیون دلار برای جنگ ، سربازان و اسلحه به باد داده می شود. با بخش ناچیزی از آن میتوان گرسنگی و فقر را از جهان برانداخت. آمریکا و عربستان به نسبت جمعیت سرانه ۱۵۰۰ دلار هزینه تسلیحات می کنند، بیش از هر کشور دیگری در جهان، آن هم با فاصله زیاد – در مورد شیوخ عربستان گرایش به بیشتر نیز هست. گرچه » سیگمار گابریل» وزیر اقتصاد آلمان در سال ۲۰۱۴ نسبت به این » کسب و کار با مرگ» هشدار داد اما بعدا خود همراه با یک هیئت اقتصادی بزرگ به ریاض سفر کرد و فقط در نخستین شش ماه اول سال ۲۰۱۵ با فروش ۱۸۰ میلیون یورو اسلحه به عربستان موافقت کرد.

دهها سال است که موسسات اقتصادی آلمان از ولع شیوخ نفتی برای دست یافتن به اسلحه ،به اتومبیل های لوکس و به ماشین های مدرن سود می برند. کنسرن هائی چون «زیمنس» و» هکلر و کخُ» در خود عربستان تولید می کنند، راه آهن آلمان یا موسسه تولیدات شیمیائی » لانکسس» از قراردادهای میلیاردی سود می برند. بنا بر این جای شگفتی نیست وقتی می بینیم که در کنار گابریل،» نیلس اشمیدت» وزیر اقتصاد ایالت » بادن- ورتمبرگ» و » زه هوفر» نخست وزیر ایالت » بایر» نیز در سال گذشته به عربستان شرفیاب شدند.

حزب سوسیال مسیحی آلمان دهها سال است که از یک سو به پناهجویان می تازد و از سوی دیگر با معاملات اسلحه با شکنجه گران و حمایت از آنها سبب می شود که مردم، بناچار، گروه گروه مجبور به فراراز میهن خود گردند. اما این ریاکاری روز به روز آشکارتر می شود، دلیلش هم روشن است ، شلاق زدن به مردم در ملاء عام و اعدام های جمعی مخالفان رژیم را با هیچ ترفندی نمی توان با ادعاهای مدام در باره ارزش های غربی هماهنگ جلوه داد. افزون بر این ها عربستان مسئول قدرت فزاینده » داعش» » جبهه النصرت» و دیگر باندهای تروریست و شعله ور ساختن مدام آتش جنگ در سوریه است. افزون بر این ها عربستان از ماه مارس سال گذشته دست به بمباران کشور همسایه خود یمن زده است، که موجب ببار آمدن فجایع انسانی با مرگ هزاران نفر مردم غیر نظامی و فرار میلیونها نفری یمنی در خود این کشور شده است.

کار بجائی رسیده که حتی سازمان اطلاعات برونمرزی آلمان » بی.ان.دی» نسبت به «سیاست دخالت جویانه ضربتی» خاندان سلطنتی عربستان هشدار می دهد. وحشت از سیل پناهجویان فراری از جنگ و مشکلات ناشی از مشارکت با پدرخوانده های تروردر خاور نزدیک و هماهنگ ساختن این عملیات با پروپاگاندا در باره » جنگ علیه ترور» دولت را زیر فشار قرار می دهد. باید بر این فشار افزود : باید پایان داد به زیرپا نهادن حقوق بین المللی و همدستی با متحدان سوال برانگیز و وارد شدن به جنگی بشدت خطرناک ، باید   کسب و کار با مرگ برای همیشه ممنوع گردد وباید با بده بستان با جنگ افروزان نه تنها با آنها که در کنار خلیج( فارس) هستند بلکه همچنین با نیز ترکیه پایان داد.

http://www.jungewelt.de/2016/01-08/036.php

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)