بایگانی

محرومیت مسیحیان فارسی زبان از کلیسا؛ برخلاف نص صریح قانون اساسی

دسترسی به عدالت برای قربانیانِ شکنجه

علی صدارت

صدارت – بحرانهایی که قدرتهای داخلی و خارجی (و از سوی دیگر، انفعال بعضی از ایرانیان) وطن را گرفتار آنها کرده، و راه حل‌های آنها

لوگوی نبض‌ایران

ایران و استانداردهای بین‌المللی حقوق‌بشر

درحمایت از اقدام مدنی کنشگران امضاء کننده دو بیانیه که ابتناء دارد بر درخواست استعفای آقای خامنه‌ای (ولی مطلقه فقیه و رهبر) و تغییرساختاری در قانون اساسی

بیانیه دوم ۱۴ فعال مدنی – سیاسی در ایران: خواستار «عبور کامل» از جمهوری اسلامی هستیم

ناصر آقاجری: قوانینی که فقط دلّال‌ها از آن بهره‌مندند/ ارز دولتی یا رانت؟!

۱۴ تن از فعالین مدنی-سیاسی داخل کشور: رهبر جمهوری اسلامی استعفا دهد و قانون اساسی تغییر کند

هویت ملی از گذشته‌ی مشترک و از میل به زندگی با یکدیگر تشکیل می‌شود

اختیارات نیم‌بند٬ یا قانونِ بر زمین مانده

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اردیبهشت)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اردیبهشت)

“شوک‌درمانی ارزی” مردم را فلج کرد/ سرریزِ چرک و عفنِ نظام سرمایه‌داری بر سر کارگران و فرودستانِ جهان

بهایی بودن جرم نیست

مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!(محمد شوی)

با انقلاب 57 چه چیزهایی را باختیم؟ شرکت در یک برنامه تلویزیونی (محمد شوری)

انقلاب و اقلیت‌ها – بی‌وزنی اقلیت‌ها در ترازوی انقلاب چهل ساله‌

مصلحت نظام رویاروی مصلحت ملت

رفیق احمد دانش، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران: کوشش برای تغییر عقیده از طریق اعمال فشار و زور بیهوده است

صدها فعال دانشجویی به روحانی؛ صدای پوتین نظامیان از سرتاسر کشور به گوش می‌رسد

پولی شدنِ قانونیِ آموزش: مروری بر بستر قانونی خصوصی‌سازی آموزش در ایران

در دفاع از جمهوری

جشن براندازی رژیم جنایتکار به‌زودی فرا خواهد رسید

نامه سرگشاده به آقای روحانی؛ مراقب باش مطالبه برحق (عدالت توزیعی) مردم را قمار نزنی با ناکسان!

عدم پذیرش وکلا در دادگاه‌های کیفری و انقلاب بر خلاف قانون است

قانون اساسی، شهروند عصر جهانی

ایران‌گرایی راستین؟

پیش نویس قانون اساسی ایران آینده (بخش دوم)

پیش نویس قانون اساسی ایران آینده

گفت و گوی ملی؛فریبی دیگر!

فریب رفراندوم