بایگانی

آن که گفت نه؛به جمهوری اسلامی!

«مذهب رسمی»، مانعی در برابر دموکراسی و آزادی

منافع ملی همان مصلحت «آقا»ست؛هر چه «آقا» بگوید!!

دیه اش را می دهیم؛حفظ حکومت اسلامی مقدم بر همه احکام است؛حتی با کشتن مردم!

اخباریگری در حکومت ولی فقیه و شرکا!

مجلس خبرگان رهبری؛ بی خاصیت ترین نهادپس از انقلاب!

نگرانی‌های یک پدر ایرانی در روزگار نئولیبرال………. ما دایناسورهای منقرض‌شده‌ایم

چنین روزدرچندسال پیش(مجموعه آذر)

«وحدت ملی»: بایستگی و بایسته‌ها

الهیات سیاسی و سیاست الهی فرجامش کشتار است

قانون اساسی در زندان ولایت فقیه!

قراردادِ اجتماعی فدراسیونِ دموکراتیکِ شما

قانون اساسی، از مشروطه تا آینده

محرومیت مسیحیان فارسی زبان از کلیسا؛ برخلاف نص صریح قانون اساسی

دسترسی به عدالت برای قربانیانِ شکنجه

علی صدارت

صدارت – بحرانهایی که قدرتهای داخلی و خارجی (و از سوی دیگر، انفعال بعضی از ایرانیان) وطن را گرفتار آنها کرده، و راه حل‌های آنها

لوگوی نبض‌ایران

ایران و استانداردهای بین‌المللی حقوق‌بشر

درحمایت از اقدام مدنی کنشگران امضاء کننده دو بیانیه که ابتناء دارد بر درخواست استعفای آقای خامنه‌ای (ولی مطلقه فقیه و رهبر) و تغییرساختاری در قانون اساسی

بیانیه دوم ۱۴ فعال مدنی – سیاسی در ایران: خواستار «عبور کامل» از جمهوری اسلامی هستیم

ناصر آقاجری: قوانینی که فقط دلّال‌ها از آن بهره‌مندند/ ارز دولتی یا رانت؟!

۱۴ تن از فعالین مدنی-سیاسی داخل کشور: رهبر جمهوری اسلامی استعفا دهد و قانون اساسی تغییر کند

هویت ملی از گذشته‌ی مشترک و از میل به زندگی با یکدیگر تشکیل می‌شود

اختیارات نیم‌بند٬ یا قانونِ بر زمین مانده

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اردیبهشت)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اردیبهشت)

“شوک‌درمانی ارزی” مردم را فلج کرد/ سرریزِ چرک و عفنِ نظام سرمایه‌داری بر سر کارگران و فرودستانِ جهان

بهایی بودن جرم نیست

مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!(محمد شوی)

با انقلاب 57 چه چیزهایی را باختیم؟ شرکت در یک برنامه تلویزیونی (محمد شوری)

انقلاب و اقلیت‌ها – بی‌وزنی اقلیت‌ها در ترازوی انقلاب چهل ساله‌

مصلحت نظام رویاروی مصلحت ملت