بایگانی

فیلسوف در شاهنامه

رضا داوری اردکانی در گفت‌وگو با هومان دوراندیش: نباید می‌گفتم غرب نفسانیت است / میرشکاک علیه اینشت …

در غربت زادبوم مادری (آمیختگی با جهان، علیهِ زبان)

لویاتان، خدای میرا؟

فلسفه و راه سیاست مدرن! یا راز روانکاوانه‌ی تحولات اخیر چیست!

مرگ مادر و مساله سوگواری

نگاهی فلسفی به حقیقت و کشف حقیقت

از سوء ظن ایرانی به تردید مدرن و «تردید در تردید» پسامدرنی!

کووید- ۱۹ ما را به یک «جامعه‌ی بقا» تقلیل داده است

دوستی‌ بدون احتمال آسیب وجود ندارد؛ فهم ژاک دریدا از دوستی

جستارهایی در باب « رخداد کرونا»!

عبدالکریمِ سروش و فلسفه ى علم در ایران

حدیث خرم: نگاهی و نقدی بر «فرار از فلسفه» بهاءالدین خرمشاهی

خوش‌بختی، معنا و هدف زندگی

مواجهه با مرگ کلید آزادی و بقای ماست

یووال نوح هراری: آیا ویروس کرونا نگرش ما به مرگ را تغییر خواهد داد؟

فراروی از فلسفه به روش شناسی انقلابی

انسانِ پسا کرونا؛ فرهیخته یا مغرور؟

کووید-۱۹ تعلیقی در تئاتر سیاست

انتشار کتاب «مسئله‌ی شر: برگزیده‌ی مقالاتی در فلسفه‌ی تحلیلی»

مانیفست اندیشکده ایرانزمین – هویت و ناسیونالیسم مدرن ایرانی از دیدگاه تمدنی (نسخه دوم)

ره‌گشایان عصر روشنگری در هلند: رادیکال معقول 

فلسفه، با دهشت و شگفتی آغاز می شود!

به یادِ راجر اسکروتون

وطن پرستی، وطن دوستی، جهان وطنی

خوشبختی چیست؟

مرگ و جاودانگی در اندیشه افلاطون

زمان چیست و چگونه به دنیا آمد؟

زیبایی شناسی قیام آبان ماه

کوانتوم و معرفت‌شناسی