بایگانی

یاسمین میظر: برداشتهای نشریه کریتیک از ماهیت اتحاد جماهیر شوروی

صدارت- فروپاشی از درون، یکی از طرق محتمل سقوط فیزیکی رژیم، به‌مناسبت سالروز سقوط شوروی. من چه کنم!؟

رویاهای توله خرس قهوه‌ای

گورباچف: پایان تاریخ کمونیسم حکومتی

اعترافات اجباری، حنایی که کم‌کم رنگ می‌بازد

افغانستان، درسی برای فروتنی ابرقدرت‌ها

با حکومت اسلامی هم جمهوریت داشته باشید و هم روحانیت و هم اخلاق و اقتصاد و اجتماع و حقوق و تربیت و چیز …

مشاهداتی از نیما یوشیج در باره سوسیالیسم و نظام شوروی

سربازان شوروی در کابل، ۱۹۸۶، منبع: ویکی‌پدیا

ششم جدی / دی ۱۳۵۸؛ چهل و دومین سالروز اشغال افغانستان توسط شوروی

انقلاب دوم را آمریکا کرد!

معامله آمریکا طالبان

چرا افغانستان با طالبان معامله شد؟

رشته دادگاه‌های نمایشی مسکو ابزار تثبیت قدرت مطلقه ژوزف استالین بودند!

دگراندیشان شوروی چگونه به سلطه‌ی «اخبار جعلی» پایان دادند؟

واحدنهضت های آزادیبخش سپاه پاسداران

کمیته های کارخانه - کنترل کارگری

کمیته‌های کارخانه و کنترل کارگری

دویستمین سالگرد مارکس - گرایش بلشویک لنینیست ها

به مناسبت دویستمین سالگرد تولد مارکس: مروری بر وضعیت جنبش کمونیستی

زنان و جنسیت در تجربه شوروی

رویاهای توله خرس قهوه‌ای

بازنگری دلایل فروپاشی شوروی

СССР ШАКАР НАБУД – شوروی شکر نبود

Умри дубораи Ялдо

آیا سوسیالیسم کسالت‌بار است؟

مردی که “جهان را نجات داد” درگذشت

فرصت جدید برای نویسندگان سابق اتحاد شوروی در اروپا

عشق و مرگ در میدان انقلاب: زمان به روایت آخرین بازماندگان شوروی

گاندی و استالین ؟!

محتویات تقویم کاری مسئول اصلی نسل‌کشی هولوکاست منتشر می‌شود

  چرا فاجعه سینما رکس آبادان ،نخستین کار داعشی و القاعده ایی بزرگ بود و جهانیان باید بدان بپردازند.

کائوتسکی و تروتسکی: سوسیالیسم و حلقه مفقوده دموکراسی

جنگ افروزان امروز واقعیات جنگ دوم را تغییر میدهند!