آینده‌ی شوروی و کشورهای متّکی به آنها

عملِ احاطه‌ی شوروی با فشار و تهدیدهای سرمایه‌داری به هم می‌خورَد. صلح را برای نگاهداریِ یک مملکتِ سوسیالیستی باید نگاه داشت، اما بعدها عدم دخالت شوروی در خارج، احزابِ متّکی به آنها را متزلزل خواهد کرد. شوروی قبلَن می‌دانست عایداتِ رنجبرانِ خود را نباید خرجِ تولیدِ انقلاب در کشورهای دیگر بکند. به‌علاوه لنین گفته بود که انقلاب، تَصَنُّعی نیست.

شوروی جنایاتی را با دخالت‌های موقّتیِ خود در ممالکِ همسایه‌ی خود کرده، مردم را برانگیخته و یک‌دفعه جا خالی کرده است. این سوسیالیسمِ معیوب شده و با استعمار نزدیک شده، شانه خالی خواهد کرد. کشورها برای رسیدن به منظورِ سوسیالیستیِ خود باید خودشان جان بکَنند و تلاش کنند و رنگِ دیگر بگیرند که با مزاجِ ملّتِ خود بسازد، نه با تقلید از شوروی.

۱۳۳۱ خورشیدی
از: یادداشتهای روزانه‌ی #نیما_یوشیج

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)