صفحه‌ی ویژه‌ی

Shear o Adab

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :


اسماعیل بخشی از من است


اعدام زنی با چادری آبی در کابل


تا لعن کند دولتی اربابی را


کشتار و جنایت امام حسین در ایران


حیا و هاراکیری


“از رعد برای خود آتش فراهم خواهیم کرد”


سه تابوت فریب ؛‌ شعری‌ از احمد شاملو که هیچ گاه در ایران اجازه انتشار نیافت،


نوارِ متحرک علیه شاملو


عشق عمومی


شعری که زندگی‌ست


افق روشن


ماهی


بگذار برخیزد مردمِ بی‌لبخند, بگذار برخیزد!


در آستانه


“در جدال با خاموشی” شعری از شاملو, با اجرای فرهنگ فرهی.


کاشفان فروتن شوکران


“در جنگ” (At War – En Guerre) فیلمی درباره مبارزات جانفرسای کارگران یک کارخانه در فرانسه, با دیدی تاریک و رئالیستی از مبارزهء طبقاتی.


تقاضا برای کمک فوری به مادر قالیباف برای دختر بیمارش


زادروز والتر بنیامین و ژاک دریدا


دختر جبر: زندگی مریم میرزاخانی ریاضی‌دان ایرانی


زادروز “پابلو نرودا”, شاعری‌ که درد‌های آمریکای لاتین را می‌‌سرود.


درآمدی بر “تولید فضا”ی هانری لوفور


تبیین مفهوم “حق به شهر” بر مبنای دستگاه فکری “هانری لُـهِ فور”


“فرافلسفه‌” از منظر هانری لوفور – نبشتهء: اندی مریفیلد – ترجمه: آیدین ترکمه


نقد زندگی روزمره – هنری لوفور


در سوگ ترور میرزاده عشقی


این را که نباید قدمی واپس رفت, از اسماعیل بخشی آموخته اند


دفاع از خویش جزو حقوق حکمرانها نیست؟


صوراسرافیل و شمع رو به مرگ ژورنالیزم کنونی ایرانی


سانسور پیشینهء چپِ زنده یاد “فیروز گوران” از سوی رسانه های داخل و خارج

آخرین نظرات توسط نویسنده Shear o Adab