صفحه‌ی ویژه‌ی

Shear o Adab

آخرین مطالب :


پارچه نوشته‌ی مطالبات معترضان عراقی (صحنه ای از انقلاب عراق)


نعم نستطیع! آری ما میتوانیم! (صحنه ای از انقلاب عراق)


نه بعث, نه ایران, نه بارزانی, نه مقتدی, نه سیستانی


مردم می خواهند سیستم را براندازند


“اسماعیل بخشی و مناظره ای برای تمام فصول” – نبشته ای از محمد حبیبی، از زندان اوین


قسم به چشمهای سرخت اسماعیل عزیزم, که آفتاب روزی


خورشید گمان مبر که تاریک شده ست


ای شاعرتر از شعر‌های خود ما اسماعیل


‏زیاده عرضی نیست


جنون‌های ادواری [برای اسماعیل و نیشکرهای تلخ جنوب]


بذل و بخشش حجت الاعدام


تصویر این سربلند را بر سردر جنبش کارگری و زنان بنشانیم


‏از دیو دَد ملولم و انسانم آرزوست


واپسین نامهٔ «مرتضی کیوان» پیش از اعدام


گزارش روزنامهء اطلاعات از اعدام اولین گروه افسران


در گرامیداشت یاد مرتضى کیوان شاعر، روزنامه نگار و فعال سیاسى


مرغ خوش‌خوان ما را کشتند


نمایش “مارکس در سوهو”


امروز تولد ۳۰ سالگی توست و صدوهفتادویکمین روز از بازداشت‌ات – یادداشت همسر ندا ناجی به مناسبت روز تولد ندا


کنس‌بازی و مفتخوانی این قوم ژاژخای


اندر نمک به زخم پاشیدنِ اکبر گنجی در خصوصِ روژاوا


دعوت نامه


تولدت مبارک دختر شورشی طبقه کارگر


نامه سپیده از زندان: به همراه نقاشی


در ستایش سپیده قلیان


خودسوزی نیوشا


اسماعیل بخشی از من است


اعدام زنی با چادری آبی در کابل


تا لعن کند دولتی اربابی را


کشتار و جنایت امام حسین در ایران

آخرین نظرات توسط نویسنده Shear o Adab