صفحه‌ی ویژه‌ی

Shear o Adab

آخرین مطالب :


“The Persian Version”


هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق


Wallace Stevens – The Idea of Order at Key West


ماتریالیسم دیالکتیک Dialectical Materialism


ریشه ها: نگاهی به زندگی و فعالیت نسیم خاکسار، فیلمی از احمد نیک آذر


“زن، زندگی، آزادی” در شعرهای سیمین بهبهانی


حفره


لورکا – در ساعت پنج عصر


۱۳۴۸ سخنی پیرامون انقلاب ۵۷ از گذرگاه ادبیات


“لا سکّر فی المدینه!”


کتاب صوتی “میهمانی طولانی غمناک”


“آنقدر وقت نیست”


“شعر مهم‌ترین وسیله‌ی بیان در خانه‌های تیمی بود”


شعرخوانی سعید سلطانپور در شبهای شعر انستیتو گوته


اشراق‌ها: اوراق مصور آرتور رمبو با ترجمه‌ی بیژن الهی


بچه‌های اعماق


هر دو روی یک سکه


عقوبت


“عاقبت”


زن باش


از محاکمه فضل الله حروفی


آخرین برگ سفرنامه باران


شفیعی کدکنی: سفر بخیر (مجموعه ترانه‌ها)


پورنوگرافی فقر


هوشنگ گلشیری، رئالیسم شبح‌گون، و تأنیث تذکرتحشیه‌ای بر قصۀ “شب شک”


سلمان رشدی در نخستین سخنرانی پس از سوء قصد: “آزادی بیان در غرب در معرض تهدید قرار دارد..”


احمد شاملو: رباعیات خیام (کانون پرورش فکری)


خانم زمان – قسمت هفده


محمدعلی سپانلو “نام تمام مردگان یحیی است” (صدای شاعر)


بخشی از منظومه بلند “خانم زمان”

آخرین نظرات توسط نویسنده Shear o Adab