ولودیمیر ایشچنکو، محقق اوکراینی می‌گوید زلنسکی ممکن است برای پایان دادن به جنگ مجبور به “سازش‌هایی دردناک” شود.

 

“توقف جنگ اولویتی مطلق است”

ولودیمیر ایشچنکو درباره آینده کشورش و مسئولیت چپ در شرق و غرب

https://www.rosalux.de/en/news/id/46153/stopping-the-war-is-the-absolute-priority

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)