بایگانی

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

برگردان چند شعر از “تنها محمد” توسط “زانا کوردستانی”

سه شعر کوتاه از سعید فلاحی

سه شعر کوتاه از سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سه شعر سپید کوتاه از سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

برگردان اشعار از #لیلا_طیبی(رها) توسط #سعید_فلاحی (زانا کوردستانی)

برگردان چند شعر #سعید_فلاحی (زانا کوردستانی) به زبان هورامی توسط #سیدفریدسلیمی

سه شعر کوتاه از زانا کوردستانی

مرغ دم‌حنایی / داستانی از سعید فلاحی

فصل قفس / داستانی از سعید فلاحی

سه شعر کوتاه از زانا کوردستانی

فریبا؛ داستانی به قلم زانا کوردستانی

سه شعر کوتاه از زانا کوردستانی

بازیگر؛ داستانی به قلم زانا کوردستانی

سه شعر هاشور از سعید فلاحی

سه شعر هاشور از زانا کوردستانی

استسقاء، داستانی به قلم سعید فلاحی

کتاب مجموعه داستان دیوانه اثر «سعید فلاحی»

سه شعر کوتاه از سعید فلاحی

کتاب ریشه‌های عطف منتشر شد!

سه شعر کوتاه از سعید فلاحی

فراشعر طاق – شعر سعید فلاحی

سه شعر هاشور از سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سه شعر هاشور از سعید فلاحی (زانا کوردستانی)