سه شعر سپید کوتاه (هاشور) از #زانا_کوردستانی

(۱)
[تقدیم به کودکان کار]

مرد نبود
اما کارهای مردانه می‌کرد
کودکی که،
موریانه‌های کار
ساقه ی لبخندش را 
جویده بود!.

(۲)
شیرین می‌کنی هر شب
–خواب‌هایم را.
و بِسترم؛
طعمِ “تو” را می‌گیرد
تا،،،
–صبح!.

(۳)
در پیله ی دلتنگی،،،
چنان گرفتارم که’
پروانه‌گی؛
فراموشم شده ست!

#زانا_کوردستانی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)