(۱)

پژواکِ رد پای توست؛
آرامشِ
–سنگ فرش خیالم!–

ـــــــــــــــــــــــــــ

(۲)

تقویم
ماه‌هاست
نیامدن‌ات را
به رخ‌ام می‌کشد.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(۳)
تک درختی متروکم،
مطرودِ بیابان حتا!
***
بودنم بی تو، پدر!
معنای پوچی نمی‌دهد؟

#سعید_فلاحی (زانا کوردستانی)
#کتاب_چشم_های_تو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)