بایگانی

نظام ج.ا بجای جنگ با دیگران، خودش را تغییر بدهد، این پیروزی واقعی برای ج.ا و کشور و ملت ایران خواهد ب …

نظام ج.ا بجای جنگ با دیگران، خودش را تغییر بدهد، این پیروزی واقعی برای ج.ا و کشور و ملت ایران خواهد ب …

دلار صد هزا تومان فرقی نمیکند یک میلیون تومان شود، مردم بیچاره قیام نمیکنند برای قحطی ای حرامیان ضد …

رابطۀ بین تراژدی ناامیدی از IT و ادامه زنده‌مانی در میان وحوش ضد بشری!، پانوشتی برای دو مطلب ظاهرا ب …

چرا دموکراسی ابزار مناسبی برای حقوق بشر و تمدن جهانی است، لزوم بودن زمینۀ اجرایی اصل تغییر و اصلاح.

حقوق بشر، دموکراسی، تمدن جهانی

پرچم حُدُت!،آیین جهانی(حقوق بشر، دموکراسی، تمدن جهانی)! آیا راه نجات ایران است؟!

دربارۀ لزوم فوری انقلاب مردمی نظامیان ایران، برای جلوگیری از نابودی کشور ایران.

حملۀ محدود نقطه‌زنی برای زدن سر ج.ا، اصل سقوط است/ فوریت رفع تحریم کالاهای بشردوستانه واردات آزاد و …

کمدی‌تراژدی دزدخانۀ ایران، همه دزدند به بشریتم!، چه بد تجزیه شد کشور ایران‌پارس!، نوین ویراسته.

فساد سیستماتیک مدرک‌گرایی (=»مدرک‌فروشی) به کی‌ها -خائنانه- سرویس می‌دهند؟ بمانند کارکنان ج ا، مخ …

آب پاکی ریختم!، هیولای ج ا تا نسل‌ها و قرن‌ها می‌ماند!، پروژه ریسِت ج ا کامل شد!، آسوده بخوابید وحو …

سلام بر اورشلیم و بیت المقدس! و ملت اسرائیل و اعراب فلسطینی سکولار دموکرات، روز قدس، یک شوآف سیاسی ض …

به هوش باش ای اندیشمند!، پاسخ به کامنت، بازیادآوری لزوم ادامۀ توحش‌زُدایی از حال امروز جهانیان

بادگلوفروشی!، اوج انحطاط سیاسی قدرتمندان مخالف و اپوزیسیون و حاکمان ج.ا!

مردمان عادی ایران گروگان اباطیلی‌ها، از جمله رژیم ج.ا آخوندیستی، اپوزیسیون، جدایی‌طلبان، قومیت‌ …

کمال همنشین بر ما اثر کرد؟!، آفت دُژنام‌گویی و نقش انحطا‌ط‌گرش در فعالیت‌های حقوق بشری و مدنی و س …

توحش هرزگی جنسی در ایران امروز بیداد می‌کند!

بالانس ژئوپلتیک ایران و اسرائیل، در ضرورت فوری نابودی رژیم ج.ا، دو سر بالانس خاورمیانه، در منگنۀ دو …

نیایش ویژه فرارسیدن سال نو و بهار و نوروز ۱۴۰۰۲ تمدن جهانی (برابر با سال ۱۴۰۳ خورشیدی تازی)

پیشنهادایده‌هایی برای خودپردازی کُنش‌گران قوم‌‌دوست در سویش خودگرانی داخلی شهرستانی در تدوام ح …

پیشنهادی کمینه‌کاری که نژادگان پارسی‌ایرانی برای پاس‌داشت فرهنگ و ادبیات و میراث تمدن پارسی‌ای …

دروغ هم زیستی توحشی با مظلومان

فراهم‌سازی قیام- براندازی و آغاز دورۀ گذار- با زدن سرافعی در ایران، یکی از بهترین فرمول‌های امروز …

دروغ هم زیستی توحشی با مظلومان

تنها راه باقی مانده احتمالی برای بقای ج.ا و ترساندن غرب و جهان سکولار زودتر ساختن بمب اتمی و تجهیز م …

حامیان افعی ج.ا در حال عمردهی اش هستند!، فهرست آخرین مطالب جنگ اباطیل و صلح حقیان

توطئۀ عمردهی به رژیم ج.ا، مخالف هرگونه حمله و آسیب زدن به زیرساخت‌های اقتصادی کشور ایران هستم، چرا …

راه حل خلاصی از مصائب رژیم ج.ا (؟)/ نسل‌‌کُشی تدریجی مردمان ایران- که در گروگان توحش ج.ا و دیگر اباطی …

توطئه عمردهی به رژیم ج.ا و درخواست حمایت رسانه ای و غیره از پیشنهادهای امثالهم

زنده باد مجسمۀ آزادی!، کمی دربارۀ قضیه اختیار و جبر شخصی (فردی) در دعوت به مبارزه علیه دیکتاتوری و ظل …

آیا اسلام و مذاهب و فرقه‌هایش عامل اصلی بدبختی‌ها و مصائب حکومتی و غیر حکومتی امروز مردمان ایران ا …

اَندَر نِکوهِشِ خَرایرانی‌ها!، آنگاه که مَرام- نزدیک به هَمِگان- ایرانی‌پنداران سرانجامی هَم‌چو …