صفحه‌ی ویژه‌ی

Rojhelati Nwe

فعال مدنی و جویای حقیقت

آخرین مطالب :


فواد بریتان: کودار و پژاک محور اساسی مبارزات شرق کردستان هستند


در بطن مبارزات امروز خلقمان، به یمن تقویت روح مبارزه‌گری، تاریخ دیروز جمهوری کردستان نهفته است


زیلان، مانیفست آزادی


فایل صوتی کتاب دوم مانیفست تمدن دمکراتیک


فواد بریتان: کودار فقط به افق پیروزی خیره است


شماره ۲۵ مجله آلترناتیو، ارگان رسمی پژاک


جلد سوم کتاب مانیفست تمدن دمکراتیک به صورت صوتی


گفتگوهای خیالی با اوجالان


کتاب دوم مانیفست تمدن دمکراتیک بصورت صوتی منتشرشد


فایل‌های صوتی کتاب اول مانیفست تمدن دمکراتیک


مدرنیسم دمکراتیک سوتوزار مارکوویچ و عبدالله اوجالان


خواندن اوجالان بعنوان یک زن آسیای جنوبی


شمارەی ٢۴ مجلەی آلترناتیو منتشر شد


«تاریخ‌نگاری، جنسیت و مقاومت» به قلم آتناس درخصوص اندیشه‌های آقای عبدالله اوجالان


مانیفست اوجالان و چالش مرکزیت استعلایی


انتشار کتابچه ی «عبدالله اوجالان» به قلم «پیترلامبورن ویلسون»


فراخوان کمیته‌های پژاک و کژار در استکهلم برای حمایت از کمپین بین‌المللی آزادی اوجالان


نوشته‌های «آنتونیو نگری» در مورد رهبر خلق‌کُرد، عبدالله اوجالان


کتابچه ی «از سیستم جهانی بسوی تمدن دمکراتیک» نوشته ی «بِری کِی . گیلز»

عبدالله اوجالان و آرنالدو اُتِگی

انتشار کتابچه «پیش‌درآمدی بر نقشه راه مذاکرات عبدالله اوجالان» نوشته «آرنالدو اُتِگی»


«درآمدی بر نقشه راه» نوشته «والرشتاین» با خواست آزادی رهبرآپو و حل مسئله‌کُرد


کتابچه «گفتگویی جامع و فراگیر» نوشته «ساورمن» درمورد آزادی رهبرآپو منتشرشد


انتشار کتابچه «اوجالان، حقوق اروپایی و مسئله‌کُرد» نوشته نورمان پیچ در خصوص رهبر آپو


صیانت از رهبر آپو، صیانت از آزادی است


خانوادە عامل سیاست زدایی در کوردستان


در برابر حملات بی پروایانه‌ی رژیم مردسالار ایران، نباید سکوت کرد


جامعه و خلق‌ها در برابر ظلم و ستم و قتل‌های حکومتی اعلام موضع کنند


کنفدرالیسم دمکراتیک و ملت دمکراتیک یگانه راه برون‌رفت از جنگ و نسل‌کشی و بحران‌های دهشتناک منطقه‌ای


کتابچەی گرە‌کور اسرائیل-فلسطین منتشر شد


از ندای ملتی زیر چنگال نسل‌کشی به سوی مژده‌ی زایش آینده‌ای آزاد!

آخرین نظرات توسط نویسنده Rojhelati Nwe

    نطری یافت نشد.