صفحه‌ی ویژه‌ی

Bardia Sepand

Bardia Sepand (pseudonym), founder of the Iranian National Civil Resistance and Disobedience Organization and Human Rights Activist:Skype:bardiasepand

آخرین مطالب :


مرحله ای دیگر از همایش شهیاد از اول تا چهاردهم امرداد


۲۹ خرداد روز بازگشایی درب ورزشگاهها به روی بانوان


همراهی کسبه و کارمندان با اعتصاب در روز سوم خرداد برای آزادی زندانیان سیاسی


گردهم آیی اعلام درخواستِ انحلال دادگاههای انقلاب – سوم خرداد


افشای علت خودکشی فریناز خسروانی و اعلام خشم ملی در ۲۲ اردیبهشت


خیزش هفدهم اردیبهشت را به رهبری معلمین آزاده و دانشجویان و کارگران گرامی می داریم


پیوند ملی کارگران و آموزگاران و ستم دیدگان در میدان آزادی در روز یازدهم اردیبهشت


قتل محسن ملکی در اصفهان . بیانیه جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی


صفحه رسمی سپند بختیاری در فیسبوک


تظاهرات بانوان از میدان فردوسی تا میدان شهیاد


ضحاک مُرد


تظاهرات علیه خشونت از میدان فردوسی تا میدان شهیاد


از میدان فردوسی تا میدان شهیاد خیابان دهم اسفند نام گرفت


دعوت برگزاری شاهنامه خوانی خیابانی در تهران


توافق برای تحصن در میدان شهیاد از سوی گروههای کارگری و آموزگاران


دعوت به اعتصاب سه ساعته در اعتراض به پایمال شدن حقوق بشر در ایران


کارگران هفت تپه برای اعتصاب یک روزه فراخوان دادند


درخواست برای ثبت برج شهیاد در یونسکو با برگزاری ماراتُن تهران


استقبال وسیع از طرح پیشنهادی برگزاری همایش میهنی شهیاد


از هشتم تا دهم اسفند اعتراض مدنی بوسیله سوت!


درخواست آزادی میرحسین موسوی و حشمت طبرزدی در سوم اسفند


رژه سواره و پیادۀ ایل بختیاری در روز شنبه سوم اسفند


اعلام همراهی بازار بزرگ تهران با ایل فاتح بختیاری


پیام سپندِ بختیاری پیرامون همایش پشتیبانی از ایل بزرگ بختیاری در شهرهای کشور


سوم اسفند روز “سرداران ملی ایران” و همبستگی با ایل بزرگ بختیاری


پیام همایش ایل بزرگ بختیاری به ملت ایران چیست؟


تنها استان و شهری که پرچم شیروخورشید نشان را رسما بدون ترس به اهتزاز در می آورد


عشایر بختیاری شنبه بیست وششم بهمن را روز خشم اعلام نمودند


دعوت به تماس با خبرنگاران خارجی حاضر در تهران


پوستر حمایت از بانوان برای انتخاب پوشش

آخرین نظرات توسط نویسنده Bardia Sepand

    نطری یافت نشد.