جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی ” سازمان اتحاد میهنی ایران” که یک تشکیلات خواهان شاهنشاهی رضا شاه دوم ” رضا پهلوی” است خواهان شکسته شدن حصر آزادی های فردی و شهروندی ملت ایران شد و از همه دعوت نمود با اعتصاب سراسری در پایتخت خواهان آزادی میرحسین موسوی و حشمت الله طبرزدی شوند. این جنبش از مردم پایتخت دعوت نمود با راهبرد آشتی ملی شنبه سوم اسفند با اراده ملی و با روشهای مسالمت آمیز از جمله تجمعات مدنی در تمامی میادین تهران ، بدون هرگونه تعصب حزبی یا سیاسی، خود رأسا حصر میرحسین موسوی را بشکنند و حشمت الله طبرزدی را بهمراه دیگر زندانیان سیاسی از زندان آزاد نمایند……. بردیا سپندِ بختیاری پایه گذار این جنبش میگوید برپایه میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی برای اینگونه تجمعات نیاز به دریافت مجوز نیست و دولت و پلیس موظف به حراست از این تجمعات مسالمت آمیز میباشد. وی گفت ؛ ابراز عقیده و حق آزادی بیان باید توسط حکومت محترم شمرده شده و باید ؛سانسور و سرکوب مطبوعات و خبرنگاران و نظریه پردازان در رسانه های ایران نه تنهامتوقف شود بلکه اصحاب رسانه ها باید مورد حمایت نیز قرار بگیرند. سپند از خبرنگاران و اصحاب جراید خواست برای اعتصاب آماده شوند!
سپند میگوید ؛ ما اراده کرده ایم که سد خرافات و استبداد و سرکوب را از میان برداریم

3esfand

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)