نهضت مشروطه سیاسی مدنی بود ؛ رهبران و سرداران و فاتحان پیروز مشروطه نه تنها سلحشور بودند بلکه چونان سردار اسعد بختیاری و محمدولی‌خان تُنِکابُنی مردان سیاستمدار بودند ؛ دفاع از مشروطه که نقطه عطف آغاز مردم سالار ی و آزادی های مدنی است در برابر مشروعۀ آخوندی ، باید چونان سردارانش جانانه پاس داشت.
من از فرزندان محمد ولی خان تنکابنی در گیلان ، از فرزندان سردار سپه در مازندران ، از فرزندان سردار ملی در تبریز از نوادگان رستم دستان در سیستان و بلوچستان از دلاوران کردستان و کرمانشاهان و ایلام از فرزندان ایل بزرگ قشقایی و دلاوران تنگستان از فرزندان عرب سوسنگرد و بستان و خرمشهر که خاک پاک وطن به ایشان و جانبازی هایشان در جنگ افتخار میکند، از اندیشمندان و فرهیختگان فریمان و بیرجند و سبزوار و مشهد و از همه ملت ایران که خیزش مشروطه را با خون خود پیروز ساختند ؛ دعوت میکنم برای فرو ریزی دیوار انتقامجو،اهریمنی و خرافات استبداد مشروعه ای ی حاکم بر میهن ، دست در دست یکدیگر روز شنبه سوم اسفند ماه همزمان با قیام میلیونی ایل بزرگ بختیاری همایش توانمند و سراسری خود را در پشتیبانی از ایل فاتح بختیاری و سرداران مشروطیت را بنمایش بگذارند……. ما میتوانیم
در پایان به استناد منشور میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی از حاکمیت فعلی در ایران دعوت میکنم این حق قانونی برای تجمع مسالمت آمیز شهروندان ایرانی را مورد توجه قرارداده و از هرگونه برخورد امنیتی یا سرکوب تجمع کنندگان خود داری ورزند و مسؤلیتهای حفظ جان و اموال و نوامیس مردم ایران را ارج گذارند

بردیا سپندِ بختیاری
…………………………………………
” سازمان اتحاد میهنی ایرانیان ” و “جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی” یک تشکیلات مسلح نیست و با آسیب رساندن به جان ؛ مال یا منافع افراد مخالف است آین جنبش با آسیب رسانی به منافع و منابع و اموال عمومی و افراد یا ملت مخالف است ؛ این تشکیلات برای افزایش دانش عمومی به حقوق مدنی و سیاسی و صنفی جامعه ایران و حقوق بشر تلاش میکند
استراتژی یا راهبرد ما فرو ریزی دیوار جهل و استبداد و دیکتاتوری دینی است ؛ و ایجاد ارتباط ملت ایران با جهان آزاد

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)