سوم اسفند در شهرهای بختیاری نشین کشور از جمله شهرکرد ؛ مسجد سلیمان، درود و ازنا و الیگودرز ؛اصفهان و شاهین شهر و پولاد شهر و قهفرخ و اهواز و مسجد سلیمان و رامهرمز و تمامی شهرهای استانهای خوزستان ؛ اصفهان؛ چهار مهال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد ، با لباس های محلی و ساز و کرنای بختیاری ” توشمال” و همایل بسته و تفنگ بدوش با همراه داشتن عکس آ سردار اسعد بختیاری و شاهنامه خوانی بزرگترین رژه فاتحان مشروطه را بطور مسالمت آمیز و فقط با شعارهای مدنی بنمایش خواهند گذاشت.
ایل بختیاری مدافع منافع ملی کشور و پیروز میدان دفاع از تمامیت ارضی ایران است و خواهان استعفای رئیس سازمان صدا و سیما است و تحریف نکردن تاریخ کشور توسط حکومت.
بانوان سوارکار بختیاری ” دختران بی بی مریم بختیاری” مسؤلیت انتظامات این رژه را بعهده خواهند داشت

@bavar
بردیا سپند در انتهای این پیام نوشت :

مُو گُووُدُم دُرگَل بختیاری چِی بی مریم همایل بندِن و سُواره و کِل زنون بِ دیندا اُردی بختیاری آیِن……. هاا……. دُرگل ؛ اَر گَزمِه حکومت دست ت سِِ دراز کِرد اموُنِس نه دی ه ین ها…… ها جوونم بوو ین شیر بی مریم…
………………….
توضیح:
بردیا سپندِ بختیاری ، از تیره های کلانتر چارلنگ ممصالح است واز نواده گان آ شیر علیمران خان چهارلنگ میباشد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)