فعالین مدنی درونمرز با همراهی گروههای اجتماعی در شهرهای سنندج و اهواز و تهران وزاهدان و تبریز و چند شهر دیگر در فراخوانی که بسرعت در فضای مجازی منتشر شد از گروههای سیاسی ، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و فعالین و شخصیتهای مدنی و سیاسی درخواست کردند با یکپارچگی در تاریخ سه شنبه پانزدهم مهر ماه از ساعت هشت تا یازده بامداد مردم را به اعتصابی سه ساعته در ادارات و کارخانجات و مدارس و دانشگاهها در اعتراض به پایمال شدن حقوق بشر در ایران دعوت کنند
و با باز نشر این فراخوان در صفحات و تارنماهای خود و همچنین با انتشار پیام از این رویداد حمایت نمایند
سپند بختیاری که این فراخوان را روی صفحه فیسبوک خود قرار داده از همه شخصیتهای سیاسی و مدنی خواست از این رویداد و بازنشر آن حمایت نمایند

همچنین متن انگلیسی همراه با هاشتگ برای باز نشر در تویتر جهت جلب حمایت جهانی از این اعتصاب نیز پیشنهاد شده

Support #Public_Strike in #Protest Against the #Trampling of #Human_Rights in #Iran by Islamic clerics regime on 7th October
#قانون_مجازات_اسلامی_در_ایران باید #الغاء شود
The #Islamic_Penal_Code should be #abolished in #Iran

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)