در تراکتهایی که در فضای مجازی بخصوص فیسبوک در میان مردم شهرهای اهواز ، ارومیه .تبریز.تهران و اصفهان به وسعت منتشر شده ، جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی از مردم دعوت نمود تا: با پیمان ملی با رضا پهلوی در همایش های میهنی شهیاد
برای بازگرداندن امنیت ، آسایش و رفاه اجتماعی به کشور و همچنین بازگشت اقتدار و اعتبار جهانی به ایران و ایرانی ،
با شعار نویسی در کوی و برزن ، با مضمون ؛ ” شهیاد را بهارستان آزادی میکنیم”
خود را برای همایش سراسری شهیاد آماده نمایند
سازمان اتحاد میهنی ایرانیان تشکیلاتی خود جوش و درونمرزی است که اخیرا فعالیتهایش را وسیعتر و با سازماندهی و آموزشهای نافرمانی مدنی بسرعت شبکه های زنجیره ای موسوم به تیم های پانزده نفره را در شهرهای مختلف ایران افزایش داده و اکنون بنا دارد که کمپینی ب نام همایش شهیاد را در زمانی که هنوز رسما اعلام نشده برگزار نماید
قبلا این تشکیلات در سازماندهی فعالیتهای مدنی کارگری و کمپین نجات کارون و همایشهای اعتراضی مسالمت آمیز بختیاری ها……………….. فعالیتهای چشمگیری انجام داده است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)