در بیانیه کوتاهی که در صفحه فیسبوک رسمی آنها منتشر شد،کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه از تمامی زحمتکشان که با سؤ مدیریت ها و رانت خواری ها از حقوق صنفی و کارگری خویش محروم شده اند دعوت میکند برای فرستادن یک پیام یکصدا و مشترک به کارگزاران حکومت در تاریخ بیست و هشتم امرداد جاری یک روز در تمامی کارخانجات و کارگاههای کشور دست از کار کشیده و خواهان تشکیل اتحادیه سندیکایی کارگران ایران برای رسیدگی به امور کارگری بشویم. امیدواریم همکاران ما در شرکت نفت این صدا را شنیده و به ما پاسخ دهند پیش بسوی اتحاد کارگران ایران برای ایفای حقوق شهروندی و صنفی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)