سوم اسفند روز “سرداران ملی ایران” و همبستگی با ایل بزرگ بختیاری
همزمان در شهرهای خوزستان و چهارمهال و بختیاری و اصفهان و شهرهای گرگان، مشهد،زاهدان،شیراز، بوشهر، کازرون، تبریز ، بندر عباس ، رضائیه،سنندج،کرمانشاه،دهلران ،رشت……….خبر های تکمیلی را در صفحه های رسمی اتحاد میهنی ایرانیان و جنبش ملی مقاومت و نافرمانی دنبال کنید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SSSSSSSSSSSSSSS
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!zajr

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)