عشایر بختیاری شنبه بیست وششم بهمن را روز خشم اعلان و در اهواز ، شهرکرد،اصفهان و گچساران اعتراض خود را به توهین های مکرر حکومت به این دلاوران قیام مشروطیت را اعلام خواهند نمود…. در خوزستان اعلام شد که : بختیاری؛ این سرداران پیروز مشروطیت را به سُخره نگیرید … جبهه آزادیخواهان خوزستان متشکل از عشایر از همه ملت ایران دعوت نمود که تحریف تاریخ و توهین حکومت را به سرداران مشروطیت را محکوم نمایند@bakhtiaries

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)