در شبنامه هایی که به وسعت در تهران منتشر شد ؛ جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی از مردم دعوت نمود برای مقابله با خشونت و اعدام های غیر انسانی و همچنین درخواست برای منحل کردن قوانین ضد انسانی مجازات اسلامی و انحلال دادگاههای غیر قانونی موسوم به دادگاههای انقلاب که صدها هزار تن از مردم ایران را بدلایل واهی اعدام و یا زندان و یا محروم از زندگی و حقوق شهروندی میکنند ؛ در هفدهم اسفند ماه جاری به خیابانها آمده و با تظاهرات در خیابان میانی میدانهای شهیاد و میدان فردوسی گام دیگری بسوی اتحاد و همبستگی برای انحلال و سرنگونی جمهوری اسلامی بردارند
این خیابان (خیابان انقلاب ) پیش تر خیابان دهم اسفند نام گرفته بود
جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی از مردم پایتخت خواست با خبر رسانی در پایتخت خود نیز در این رویداد شرکت کنند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)