در اعتراض به سرکوب و خشونت و همچنین اعدامهای روزافزون ؛ ، معترضین به اعمال خشونت بر عشایر عرب همیشه ایرانی و مرزبان خوزستان از پنجشنبه شب هشتم اسفند تا شنبه دهم اسفند مردم شهرهای خوزستان اعتراض خود را بوسیله دمیدن در سوت از ساعت دَه شامگاه ؛ بزرگترین اعتراض مدنی را بنمایش خواهند گذاشت……. جنبش اعتراضی سوت یک حرکت مدنی برای اعتراض به حکومت بر پایه استراتژی مبارزات مسالمت است ؛ما میتوانیم با استفاده از سوت کشیدن راس ساعت دَه شامگاه به وقت ایران علاوه بر اینکه صدای اعتراض خودمان را یکپارچه به گوش همه برسانیم اعتماد عمومی به یکدیگر را هم افزایش دهیم گفتنی است این متُد اعتراضی در اکثر کمپین های عفو بین الملل و فعالان حقوق بشر یا حقوق مدنی یا صنفی رایج است و اخیرا نیز در تایلند توسط میلیونها تن اجرا شده.از دیگر شهرهای کشور نیز دعوت شده با این اعتراض مدنی همراهی نمایند…….
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)