صفحه‌ی ویژه‌ی

Baghery

فعال سیاسی؛ شاعر؛ داستان نویس؛ مدیر مالی؛ مدیر پرستاری

آخرین مطالب :


زندگی در لحظاتی شیرین سپری میشود؛


قلبی زیبا؛ هنوز پا بر جاست!


در اسارت جان؛


خود شیفتگی چیست؟ آیا شما هم خود شیفته هستید؟!

مواظب نیروهای سایپری رژیم باشیم!

آهنگی نو!


من هم کودک کار بودم!

آزادی

عشق من مرده است!

من در خوی شهوت تو میسوزم!

آخرین نظرات توسط نویسنده Baghery

    نطری یافت نشد.