بایگانی

اسلام و هم‌جنسگرایی

آشکارسازی من برای برادرم

اقلیت در اقلیت نمی‌شود اکثریت!

جشن جهانی‌ افتخار همجنسگرایان امسال رنگین کمانی تر از هر سال در تورنتو

تن کارناوالى و هنر اعتراضى

همجنس‌گرایی در هر جامعه‌ای وجود دارد و طبیعی است

پیشینه و شکل گیری جنسیت، بخش دوم

خشونت و تبعیض در محیط کاری در سوئد

مصاحبه با پویا بن رشید – فعال حقوق همجنسگرایان

هجده باور نادرست در مورد همجنسگرایان

همجنسگرایی و اسلام: ترجمه سخنرانی مینا احدی در دانشگاه تریر آلمان

فرانرم گرایان – قوانین حکومتی و تابوهای فرهنگی جامعه

«یوگیاکارتا» و «فرانرم گرایی»

رژه همجنسگرایان در استکهلم

حقوق همجنسگرایان در سراسر دنیا: بهترین و بدترین کشورها از نظر برابری

نگاهی به ارتباط روانشناسی و حقوق در زندگی همجنسگرایان ایران

مثلِ کی / اشعار هزاره سوم/ از مجموعه ابر خیال/ اثر فرهاد صادقی/ 17 / 07 / 1387

حقوق بشر و حقوق دگرباشان جنسی

هندسه خاموش/ اشعار هزاره سوم/ از مجموعه کابوس/ اثر فرهاد صادقی 10 / 10 / 1391

مرگ درد/اشعار هزاره سوم/از مجموعه کابوس/اثر فرهاد صادقی/ششم تیرماه نود و دو

روز همجنسگراها در نروژ

بهشت ارغوان – اشعار هزاره سوم – farhad sadeghi

سرزمین عشق های جاودانه / اشعار هزاره سوم ( مجموعه ابر خیال) اثر فرهاد صادقی زمستان 91

بی مادر اشعار هزاره سوم/ اثر فرهاد صادقی/ مجموعه کابوس

چه گونه بنویسیم؟

روایت یک لزبین از تهران…

تلخ و شیرین ۲۸ ـ داریوش می‌گوید

تلخ و شیرین ۲۷ ـ روایتی دیگر

تلخ و شیرین ۲۶ ـ حرف حساب!

کامینگ اوت؛ کردن یا نکردن، مسئله این است! / میم جان!