بایگانی

در انتظار کامینگ اوت

سکسوالیته‌ی نرمال داشتن یعنی چه؟

از یک کُرد به دیگر کُردها: ما باید بر حقوق دگرباشان اصرار بورزیم

دشوار است که همزمان بگویم من کُرد و گی هستم!

امیدوارم همجنس‌گرایی هیچ‌وقت عادی نشود

ایدز بیماری هم‌جنس‌گرایان نیست

هیلاری کلینتون قهرمان حقوق زنان نیست

آیا تنها دو جنس زن و مرد داریم؟

آیا همجنس‌گرایی طبیعی است

ازدواج دو مرد همجنسگرای ایرانی

پیرامون «Political Correctness» و کارکردهای چماقی!

اسلام و هم‌جنسگرایی

آشکارسازی من برای برادرم

اقلیت در اقلیت نمی‌شود اکثریت!

جشن جهانی‌ افتخار همجنسگرایان امسال رنگین کمانی تر از هر سال در تورنتو

تن کارناوالى و هنر اعتراضى

همجنس‌گرایی در هر جامعه‌ای وجود دارد و طبیعی است

پیشینه و شکل گیری جنسیت، بخش دوم

خشونت و تبعیض در محیط کاری در سوئد

مصاحبه با پویا بن رشید – فعال حقوق همجنسگرایان

هجده باور نادرست در مورد همجنسگرایان

همجنسگرایی و اسلام: ترجمه سخنرانی مینا احدی در دانشگاه تریر آلمان

فرانرم گرایان – قوانین حکومتی و تابوهای فرهنگی جامعه

«یوگیاکارتا» و «فرانرم گرایی»

رژه همجنسگرایان در استکهلم

حقوق همجنسگرایان در سراسر دنیا: بهترین و بدترین کشورها از نظر برابری

نگاهی به ارتباط روانشناسی و حقوق در زندگی همجنسگرایان ایران

مثلِ کی / اشعار هزاره سوم/ از مجموعه ابر خیال/ اثر فرهاد صادقی/ 17 / 07 / 1387

حقوق بشر و حقوق دگرباشان جنسی

هندسه خاموش/ اشعار هزاره سوم/ از مجموعه کابوس/ اثر فرهاد صادقی 10 / 10 / 1391