🌈بررسی مسائل و مشکلات جامعه رنگین‌کمانی
با میزبانی «شایا گلدوست» زن ترنس و کنشگر مسائل جنسی و جنسیتی

موضوع برنامه این هفته:
«هویت‌های متقاطع و افراد رنگین‌کمانی با توانایی‌های متفاوت»

مهمان برنامه:
«سوده راد، پژوهشگر و کنشگر برابری جنسیتی و مدیر سازمان اسپکتروم»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)