پنج سال زندان به جرم خواندن سرود “خون ارغوانها”!

 

با یورش نیروهای اطلاعات لیلا حسین‌زاده در شیراز بازداشت شد

شب گذشته لیلا حسین‌زاده در حالی که در مسافرت به سر می‌برد در شیراز بازداشت شده است. به گفته‌ی نزدیکان او در جریان این بازداشت بیش از پانزده مامور مسلح شرکت داشته‌اند و به نظر می‌رسد نهاد بازداشت‌کننده وزارت اطلاعات باشد.

تنها دو روز پیش از این دادگاه تجدیدنظر حکم پنج سال حبس تعزیری این دانشجوی انسان‌شناسی دانشگاه تهران را به دلیل شرکت در گرامی‌داشت تولد محمد شریفی‌مقدم، دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف در مقابل سر در این دانشگاه و خواندن سرود “خون ارغوان‌ها”، تائید کرده بود.

 

 

زده شعله در چمن در شب وطن خون ارغوان ها
تو ای بانگ شور افکن تا سحر بزن شعله تا کران ها

که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده طوفان
به آیندگان نگر در زمان نگر بردمیده طوفان

قفس را بسوزان
رها کن پرندگان را
بشارت دهندگان را

که لبخند آزادی خوشه شادی تا سحر بروید
سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید

ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید
زند بال و پر ز نو آن کبوتر و سوی میهن آید

گرفته تمام شب شاخه ای به لب سرخ و گرده افشان
پرد گرده گسترد دانه پرورد سر زند بهاران

قفس را بسوزان
رها کن پرندگان را
بشارت دهندگان را

که لبخند آزادی خوشه شادی تا سحر بروید
سرود ستاره را موج تشنه با آهوان بگوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)