بایگانی

تجمع و اتمام حجت کشاورزان فلاورجان اصفهان با جهاد کشاورزی + فیلم

بحران آب ۱۴۰۰: درباره خیزش آبی اصفهان و چهارمحال

صحنه گردانی – سروده‌ی محمدعلی شاکری یکتا

اینهمه لشکر آمده به جنگ رهبر آمده

شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر شاه و شیخ مردم اصفهان + ویدئو

شلیک مستقیم ماموران بسیجی به مردم اصفهان

شلیک مستقیم ماموران بسیجی به سوی مردم اصفهان

یورش نیروهای سرکوبگر به معترضان به بحران کم آبی

فراری دادن ماموران گارد ویژه توسط مردم اصفهان

فیلم فراری دادن ماموران نیروی ویژه با پرتاب سنگ توسط جوانان در اعتراضات اصفهان

هشدار کشاورز اصفهانی

هشدار کشاورز اصفهانی؛مسئولین بدونید که غوغا میشه و برای ابد به زباله‌دان تاریخ ریخته می‌شوید ۱ آذ …

تجمع بزرگ مردم اصفهان و کشاورزان

تجمع بزرگ مردم و کشاورزان اصفهان در یازدهمین روز اعتراض شبانه‌روزی + فیلم

تحصن شبانه کشاورزان اصفهان

حقابه ما را به کی فروختی؟ باید جواب بدی! سوال کشاورزان از مدیر عامل آب اصفهان + ویدئو

راهپیمایی اعتراضی مردم اصفهان در کنار کشاورزان

رئیسی این آخرین اخطار است! شعار مردم و کشاورزان اصفهان

رئیسی رئیسی این آخرین اخطار است! شعار مردم و کشاورزان اصفهان – فیلم

راهپیمایی کشاورزان اصفهانی

« فکر نکن تا به ابد می‌مونی!» سخنان کشاورزان اصفهانی در دومین روز اعتراض + فیلم

حکایت تکراری بی‌آبی زاینده‌رود/ نابودی ۷۰ درصد محصول کشاورزان شرق اصفهان

اخراج اجباری کشاورزان مصدوم اصفهانی از بیمارستان

آب به یزدی‌ها نمی‌دیم. مال خودمونه!