قرار بود یکی از نمایندگان سازمان ملل از زخمی های درگیری روز چهارشنبه کشاورزان و ماموران امنیتی در بیمارستان های اصفهان دیدن کنند که به همین خاطر تمامی مصدومان درگیری که وضعیت بسیاری از آن وخیم بود و بسیاری از آن ها که عمل چشم داشتند را به طور کامل مرخص کردند-ضمنا تمامی این افراد که در این فیلم از ناحیه چشم آسیب دیدند از شهر ورزنه می باشند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)