فیلم صحنه شلیک مستقیم ماموران به سوی مردم  در اعتراضات اصفهان

فیلمی از وارفتگی بسیجیان و ماموران سرکوبگر در اعتراضات مردم اصفهان

شلیک مستقیم بسیجیان به سوی مردم اصفهان

جوانان اصفهانی در حمایت از کشاورزان و برای مقابله با نیروهای گارد ویژه که برای سرکوب آنها آمده بودند.

شعار شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر شاه و شیخ سر دادند.

ویدئویی از این تظاهرات شجاعانه منتشر شده است که بسیار گویای نفرت و ریختن ترس مردم از این حکومت درمانده و خامنه‌آی زهوار در رفته را نشان می‌دهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)