بایگانی

هفت تپه: از “کارگر ناجی است” به “کارگر ناجی نیست”

“شورا در فعالیت ما جاری است” – نگاهی به تجربه شورای کارگری هفت‌تپه

رهبری واحد، “غایب” بزرگ جنبش هفت تپه

از مینو تا هفت تپه، مبارزه بی‌حاصل کارگران در زمین سرمایه‌داران

بیانیه در حمایت از فراخوان کارگران هفت‌تپه و اسماعیل بخشی!

حکم‌ اعدامش را گویی مسیٔولین صادر کرده بودند

دستاوردهای مبارزات هفت تپه از خرداد ۹۹ تا امروز

کارگران هفت تپه آبدیده تر از آن هستند که تسلیم شوند!

مطالبه از مجلس و قوه قضائیه برای مجازات قوه مجریه اشتباه است

هفت تپه و خطر از دست رفتن استقلال کارگری

کارگران و فعالین مستقل کارگری هفت تپه و درس شرافت و آزادگی

اتحاد و همبستگی طبقاتی رمز موفقیت کارگران هفت تپه

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش اول): بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۹

حضور یگان ویژه ضدشورش در هفت تپه برای مقابله با کارگران اعتصابی

جایگاه کنترل و نظارت، ادارۀ شورائی و مالکیت کارگری در مبارزات جاری کارگران

کارگران نیشکر هفت تپه در مسیر مبارزات خود تنها نیستند

مبارزات کارگران هفت تپه، درس‌ها، تجارب و راهکارها

مبارزات کارگران نیشکر هفت‌تپه و موقعیت امروز جنبش مطالباتی!

70 روز اعتصاب هفت تپه

ارزیابی از ۷۰روز اعتصاب نیشکر هفت‌تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: کارگران باید به نیروی خود باور داشته باشند

هفت تپه، ۵ سال ایستادگی و نبرد بی امان

دوماه اعتراض، دو ماه مقاومت و پایداری کارگران هفت تپه

یادداشت‌های جنبش کارگری: مبارزه طبقاتی در هفت تپه

تی‌شرت‌های همبستگی با کارگران هفت تپه

از کارگران هفت‌تپه حمایت می‌کنیم!

نگاهی موشکافانه به دیدار فعالان کارگری هفت تپه با اهالی مجلس اسلامی در پنجاه و دومین روز اعتصاب نیش …

پیام به طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش: اتحاد و تشکل طبقاتی را مستحکم کنیم، به مبارزه ادامه دهیم!

چطور طبقه‌ی کارگر می‌­تواند سیاسی شود؟

هم راه کارگران: کارگران هفت تپه نماد پایداری در مطالبه‌گری

نگاهی به ۴۵ روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه!