و خودش اجرا کرد…

 

#رضا_الکثیر

#هفت_تپه

#کارگر

#وضع_معیشتی

#خودکشی

#فقر

#بیکاری

@barkhi_az_honarmandan

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)