بایگانی

شنبه ۱۶ سپتامبر، در بیش از پانزده شهر جهان، دوباره به خیابان‌ها می‌آییم!!

سالگرد قیام ژینا – شیدا محمدی: سال هزار و سیصد و فراموشی

رژه گشت ارشاد با چکمه‌های خونین

جنبش با سرکوب، به محاق نمی‌رود

همبستگی علیه حافظان نظم پدرسالار: ستم ملی و امنیتی کردن فضا

زنان در قیام ژینا

درباره‌ی بازتولید «مکتب دیکتاتورها»:

واکاوی جنبش انقلابی، کنش طبقات اجتماعی و گروه‌بندی‌های سیاسی

فرهنگ بدون ارشاد

جنبش انقلابی و مبارزه‌ی طبقاتی

جنبش زن زندگی آزادی؛ تبلور انقلابی جنسی/ جنسیتی

«برای زن»/ من وجود دارم، بنابراین رهبری می‌کنم

سخنرانی در فرانکفورت

بحث و گفت‌و‌گو درباره‌ی موقعیت کنونی قیام ژینا و بسترهای چندلایه‌اش

تزهایی درباره‌ی مسیرهای کنونی مواجهه‌ی قدرت‌ها با قیام ژینا

منشور فراگیر حقوقی دانشگاهیان برای انقلاب ژن-ژیان-ئازادی

ترانه‌ی «برای»: به نام انقلاب، برای ضدانقلاب

گذشته در مقاومت؛ کنشگری زنان کرد در مراسم‌های یادبود در قیام ژینا را چگونه می‌توان فهمید؟

درباره‌ی امکانات و خطرات دوام قیام ژینا: ستمدیدگان در برابر اپوزیسیونی خویشاوند دولت

کمیته‌ی محله، کمیته‌ی اعتصاب

قیام ژینا و گشایش چشم‌اندازهای هنری

موقعیت انقلابی و انقلاب

از امروز تا موقعیت انقلابی، از موقعیت انقلابی تا انقلاب

قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان!

ناظران کبیر و خیزش ستم‌دیدگان در ایران

آینده ایران تکرار گذشته نخواهد بود

بهار رزمندگان، پاییز ستمگران

آزادی زندانیان سیاسی