بایگانی

پیام بروجردی، کاشف توحید بدون مرز به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

دستمزدهای سال ۱۴۰۰ و تورم و گرانی و فقر و فساد فزاینده در ایران!

چگونه می‌توان فقر را از بین برد؟

گوشی اندروید ندیده‌ایم چه برسد به شاد: گزارشی از وضعیت دانش‌آموزان حاشیه پایتخت

بودجه سال ۱۴۰۰ دولت اسلامی ایران غیرواقعی و میلیتاریستی است!

سناریوهای محتمل “رفتن” اسلام سیاسی

 «پاندمی» کووید-۱۹: تخریب زندگی توده‌های مردم، تحریک افسردگی اقتصادی، کودتای «جهانی»؟

به این فقر و فلاکت نقطه پایانی باید گذاشت!

فقر را صرفاً رنگین‌تر نکنیم!

بنیادی به نام فقرا به کام اغنیا

ارزیابی اثر فلاکت اقتصادی مردم بر امکان انقلاب علیه جمهوری اسلامی

فقر زنان پدیده ای پنهان در زیر پوست شهر

یک سرگذشت: فقر و آرزوی‌های بر باد رفته

زنانه شدن فقر، تنهایی و سالمندی در ایران

یک سرگذشت: فقر و آرزوی‌های برباد رفته

زندگی کودک کار؛ از آزار جنسی تا مرگ در خیابان

اولویت دسترسی به واکسن کرونا، گروه‌های پرخطر یا ثروتمندان؟

«طرح بهره‌برداری از پیاده‌روها» نقض آشکار مالکیت عمومی

کرونا، بیکار سازیها و فقر میلیونی

نابرابری نه تنها بیماری‌های عالم‌گیر را تشدید می‌کند بلکه ممکن است عامل آنها نیز باشد

یک سرگذشت: در تلاش معاش

خواسته‌های کارگران، زیر سایه‌ی کرونا و اعتراض‌های آبان ماه

بحران قرض جهانی و خصوصی سازی دولت

گزارش: زنان بیکار شده در وضعیت کرونایی

این بیماری همه‌گیر دروازه‌ای به روی آینده است

به گیرنده‌های خود دست نزنید، برق از مرکز قطع است

یک ادعانامه: “کرونا”ی شر، افشاگر پلشتی‌های جهان هم است!

کرونا و مبارزه برای امنیت زیست

اپیدمی واقعی نابرابری است

آیا واقعا ویروس کرونا تبعیض قائل نمی‌شود؟(بخش دوم)