بایگانی

زنانه شدن فقر یا فقر جنسیتی

شاهزاده رضا پهلوی، انقلاب ملی ایرانیان، فقر و سپاه پاسداران.

بیکاری، گرانی و فقر، جامعه ایران را در آستانه یک انفجار اجتماعی قرار داده است

بیداد فقر و منکر اول

رسیدن ماشین فقر به زرادخانه

قرار بود که مدرسه خانه‌ی دوم باشد

گسترش فقر در ایران

خانه، خیابان و کابوس آزار جنسی

بحران مسکن و توفان در تقدیر

چهره‌ جدید فقر در ایران

کناره‌نشین‌های اهواز و ایزتاپالاپا

تلاش رژیم برای انحراف افکار عمومی از فقر و تورم به سوی بی‌حجابی – کورش عرفانی

نان، روبنایی که زیر بنا شد!

کارگران زیر چرخ اقتصاد رژیم آخوندی له می‌شوند

درم

راه نجات ایران و ایرانیان، ایرانی بودن است، مبنای حکمرانی، مردمی بودن و بر پایه منافع ملی، دمکراسی …

درم

چرا امثالهم مخالف تجزیه‌طلبی و تقسیم کشورهای بزرگ جهان به واحدهای کوچکتر هستم؟!

مدرسه‌ی فقر

اقتصاد در نظام ولایت مطلقه فقیه و علل فقر میلیونی در ایران

صلح حقیان: تورم لجام گسیخته بالا چگونه ثروتمندان را ثروت‌مندتر و فقرا را فقیرتر می‌کند؟!

جنگ اباطیل: بعد ۴۴ سال حکومت انحطاطگر آخوندی، تجریه شکست خورده شوراهای شهر روستا، نمودی آشکار از فا …

جنگ اباطیل: حاکمیت یکدست نابخردی!: پایداری‌های کم‌سوادهای ناراضی-دشمن‌تراش یا ملوک الطوائفی باطل …

نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اعتراضات ایران

جنگ اباطیل (مستکبران احمق!): وقتی- دیکتاتورها و حاکمان احمق- لقمه آسان را دور سر می‌چرخانند!

خودروی تولید داخل اقتصادی

جنگ‌های اباطیلی (۳)، با جولان مافیای فاسد اقتصادی- بویژه خودرو- درون شبه نظام “ظالم و فاسد و جنای …

جنگ‌های اباطیلی! ایران‌گرایی ایدئولوژی نیست، اما می‌تواند همچون شبه ایدئولوژی عامل وحدت تمام ای …

جنگ اباطیل، اندر توحش غربیان و همراهان شرقی‌شان در زیاده‌روی تحریم مردم مفلوک ایران، و نفرینی که …

حاکمیت نظام اهریمنی ج.ا. اکثر مردم ایران را روان‌پریش و بیمار روحی کرده است، احتملا عموم دچار درجات …

رشد ۹ میلیون نفری جمعیت زیر خط فقر تنها در ۶ سال

یک بام و دو هوای دولت در بخش مسکن

برنامه ویژه (۴۹۴) – گسترش بی‌سابقه‌ی فقر و بدبختی و ویرانی در سراسر کشور – کورش عرفانی

گزارشی از شکاف اجتماعی و نابرابری در فرصت‌های تحصیلی