بایگانی

تحقیقات اخیر «عدالت برای ایران» حاکی از «ناپدیدشدگی قهری» بسیاری از اعدام‌شدگان دهه ۶۰ است

مینا زرین: « وقتی که او را برای اعدام فراخواندند، از سر کردن چادر سر باز زد »

بازجویان برای توجیه ایدئولوژیک تجاوز به زنان زندانی در دهه شصت از آیه ۲۴ سوره نساء استفاده می‌کردن …

رفسنجانی درباره اعدام‌های تابستان ۶۷: « تعداد زندانیان اعدام شده به هزار هم نمی‌رسد »

شب‌های بی‌نهایت زندان قزل حصار در دهه شصت به روایت سودابه اردوان

۳۰ خرداد ۱۳۶۰، ابعاد باورنکردنی یک سرکوب

نزدیک به ۱۱ هزار زندانی ‌سیاسی در فاصله سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۶ در ایران اعدام شدند

به او گفتند این گل و شیرینی است، بچه‌های شما قبل از اعدام با برادرهای پاسدار ازدواج کردند

رضامعینی درباره دفاع نوه خمینی از اعدام‌های ۶۷: « دفاع از جنایت، جنایت است »

دفاع نوه روح‌الله خمینی از اعدام‌های تابستان ۶۷

منیره برادران: تو را از دشمن سیاسی تبدیل می‌کنند به زنی که در الگوی اسلامی آنها است

در کنار شکنجه شدگان تبعیدی

روایت ها و رویاها