بایگانی

جنگ اجتناب‌پذیر؟

آیا کارگران در جنگ اوکراین به نفع پوتین بسیج می‌شوند!؟

آیا جنگ اوکراین بهار عربی بعدی را جرقه خواهد زد؟

انقباض صفوف غرب در جنگ

چگونه روسیه برای پیروزی در جنگ ترکیبی علیه ایالات متحدۀ آمریکا باید خود را بازآفرینی کند

قدرت و امنیت جهان پس از جنگ اوکراین (بخش سوم)

قدرت و امنیت جهان پس از جنگ اوکراین (بخش دوم)

قدرت و امنیت جهان پس از جنگ اوکراین (بخش نخست)

جنگ اوکراین، جهان امروز و فمینیسم در گفت‌وگو با جودیت باتلر

آمریکایی‌ها بیش از همه نگران وقوع یک جنگ هسته‌ای با روسیه هستند!

پیامدها و چشم انداز تجاوز نظامی روسیه به اوکراین

جنگ اکراین: پرده دیگرى از نمایشنامه هولناک سرمایه‌دارى جهانى براى بشریت

اثرات نامساوی جنگ در سیستم بین‌المللی

تزارِ عصرِ مدرن

گفتگوی بهرام رحمانی با فرهاد بشارت درباره جنگ روسیه و اوکراین و عوارض جهانی آن

یافته‌های حسابرسی جنگ روسیه با اوکراین از دیدگاه یک حسابدار رسمی

بوچا؛ انسان گرگ انسان است

دیالوگ هفته: پس لرزه‌های اقتصادی و زیست محیطی جنگ اوکراین در جهان

جنگ بر سر تاریخ و هویت اوکراین (واکاوی تاریخ در هم تنیده‌ی اوکراین توسط یک آکادمیسین اوکراینی)

صدارت: تبعیض‌ها و ضوابط دوگانه که با تجاوز روسیه به اوکراین نمایان‌تر شده‌اند

توتالیتاریسم، استعمار پوتین و جایگاه ایران در نظم جهانی

جنگ اوکراین و تشت‌هایی که از بام انداخت

جنگ سرد قدیم و جدید

مسألۀ اوکراین

مکث: سه شقه شدن چپ در مواجهه با جنگ اوکراین و حقانیت تاریخی، طبقاتی، انسانی صدای سوم

اقتراحی از فلاسفه درباره‌ی حمله‌ی نظامی روسیه به اوکراین

جنگ اوکراین و درس‌های رئیس‌دانا

پیام جنبش کمونیسم نوین افغانستان (جکنا) برای مردم اوکراین که در آتش خشم جنگ امپریالیستی میسوزند! (هم …

حمله روسیه به اوکراین و چشم‌اندازهای آینده  

جنگ روسیه در اوکراین، جهانی‌شدن و تحولات ژئوپولیتیک