بایگانی

چگونه روسیه برای پیروزی در جنگ ترکیبی علیه ایالات متحدۀ آمریکا باید خود را بازآفرینی کند

قدرت و امنیت جهان پس از جنگ اوکراین (بخش سوم)

قدرت و امنیت جهان پس از جنگ اوکراین (بخش دوم)

قدرت و امنیت جهان پس از جنگ اوکراین (بخش نخست)

جنگ اوکراین، جهان امروز و فمینیسم در گفت‌وگو با جودیت باتلر

آمریکایی‌ها بیش از همه نگران وقوع یک جنگ هسته‌ای با روسیه هستند!

پیامدها و چشم انداز تجاوز نظامی روسیه به اوکراین

جنگ اکراین: پرده دیگرى از نمایشنامه هولناک سرمایه‌دارى جهانى براى بشریت

اثرات نامساوی جنگ در سیستم بین‌المللی

تزارِ عصرِ مدرن

گفتگوی بهرام رحمانی با فرهاد بشارت درباره جنگ روسیه و اوکراین و عوارض جهانی آن

یافته‌های حسابرسی جنگ روسیه با اوکراین از دیدگاه یک حسابدار رسمی

بوچا؛ انسان گرگ انسان است

دیالوگ هفته: پس لرزه‌های اقتصادی و زیست محیطی جنگ اوکراین در جهان

جنگ بر سر تاریخ و هویت اوکراین (واکاوی تاریخ در هم تنیده‌ی اوکراین توسط یک آکادمیسین اوکراینی)

صدارت: تبعیض‌ها و ضوابط دوگانه که با تجاوز روسیه به اوکراین نمایان‌تر شده‌اند

توتالیتاریسم، استعمار پوتین و جایگاه ایران در نظم جهانی

جنگ اوکراین و تشت‌هایی که از بام انداخت

جنگ سرد قدیم و جدید

مسألۀ اوکراین

مکث: سه شقه شدن چپ در مواجهه با جنگ اوکراین و حقانیت تاریخی، طبقاتی، انسانی صدای سوم

اقتراحی از فلاسفه درباره‌ی حمله‌ی نظامی روسیه به اوکراین

جنگ اوکراین و درس‌های رئیس‌دانا

پیام جنبش کمونیسم نوین افغانستان (جکنا) برای مردم اوکراین که در آتش خشم جنگ امپریالیستی میسوزند! (هم …

حمله روسیه به اوکراین و چشم‌اندازهای آینده  

جنگ روسیه در اوکراین، جهانی‌شدن و تحولات ژئوپولیتیک

برنامه‌ی کاوه‌ی آهنگر: شکست برجام؛ نخستین تلفات جانبی جنگ روسیه در اوکراین – ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ / ۱۱ …

اوکراین: صحنه‌ی جنگ مافیاهای روسیه و غرب – دکتر کورش عرفانی ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ / ۴ مارس ۲۰۲۲

جنگ فدراسیون روسیه با اوکراین و ابرهای سیاه بر اقتصاد جهان

بیانیه شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین