بایگانی

برنامه‌ی کاوه‌ی آهنگر: شکست برجام؛ نخستین تلفات جانبی جنگ روسیه در اوکراین – ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ / ۱۱ …

اوکراین: صحنه‌ی جنگ مافیاهای روسیه و غرب – دکتر کورش عرفانی ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ / ۴ مارس ۲۰۲۲

جنگ فدراسیون روسیه با اوکراین و ابرهای سیاه بر اقتصاد جهان

بیانیه شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین

ورود به یک جهان جدید با شروع جنگ در اوکراین – کورش عرفانی

بحران اوکراین و توقف زمان برای توده‌ای مسلکان؛ نگاهی به بیانیه‌های آنان

بعد از اوکراین نوبت کجاست؟

برنامه‌ی کاوه‌ی آهنگر: درک متفاوتی از جنگ اوکراین و احتمال بروز آن در ایران – دکتر کورش عرفانی …

واکنش‌های دیوانه‌وار به یک دیوانگی بزرگ!

اوکراینِ ما

گفتگو و مناظره آرش کمانگر با دکتر محمد قراگوزلو در ایران پیرامون جنگ اوکراین

جنگ اوکراین: تشدید خطرناک درگیری‌های دو بلوک امپریالیستی و گسترش ارتجاع، نظامیگری و شووینیسم در س …

مکث: پوتین در باتلاق اوکراین، دامچاله آمریکا برای روسیه، بوی تعفن دابل استاندارد در مناسبات جهانی

حمله روسیه به اوکراین و بررسی پیامدهای جنگ

نگاه دو فاکتوی نژادپرستانه غرب به جنگ اوکراین و سوریه و جنگ‌زدگان این دو کشور!

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران: یورش نظامی روسیه در اوکراین را به شدت محکوم می‌کنیم!

حمله روسیه به اوکراین و موضع چپ سوسیالیست

امپریالیسم جنگ طلب پوتین و دلهره جنگ اتمی

ملاحظاتی درباره‌ی رخدادهای اوکراین

بحران اوکراین در نظریه سیستم جهانی

نامه گروهی از ایرانیان به رییس جمهوری اوکراین در پشتیبانی از ملت اوکراین

سخنی در مورد جنگ کنونی آقای پوتین با خودش و جابجایی این درگیری درونی او با دیگران

برنامه‌ی ویژه (۳۴۸) – خطر گسترش جنگ در اوکراین و آینده‌ی نامعلوم برجام – کورش عرفانی

تجربه تجاوز روسیه به اوکراین و اهمیت استقلال برای همه ملت‌ها

جنگ در اوکراین، بازآرایی در نظم جهانی

دیالوگ هفته: سه رویکرد در مواجهه با جنگ ویرانگر در اوکراین

جنگ اوکراین و منطق سیستم جهانی

لشکرکشی روسیه به اوکراین، علل و پیامدها

ریشه جنگ اوکراین‎‎

پایان جنگ اوکراین آغاز ماجرا خواهد بود – ‎‎دکتر کورش عرفانی – ۶ اسفند ۱۴۰۰ / ۲۵ فوریه ۲۰۲۲