بایگانی

مضحکه صلح در افغانستان

در دادگاه هم با خشونت مواجه می‌شویم-گفت‌گو با ناهید مرجان، فعال حقوق زنان در افغانستان

سهیلا صدیق زنی از تبار سین دخت

پیام همدردی و تسلیت جمعی از کنشگران حقوق زنان ایران برای مردم افغانستان

زنان و فرمانده مسعود

صدای زنان در مذاکرات صلح افغانستان و طالبان

صلح با طالبان اعلام جنگ به مردم است

سلام و رحمت خدا برمشعل دوشان بامیان بام جهان: «بمناست برگزاری کانکور در بامیان»

رسانه‌ها، خودسانسوری و آزادی بیان در افغانستان بعد از ۲۰۰۱

استعاره‌ی روشنفکری (بحثی برای گشایش مفهوم روشنفکری در افغانستان)

غم نام، غم نان یا غم جان – نام زنان کجاست؟

قانون‌مداری و همسایگی: نگاهی تحلیلی به وقایع اخیر مرزی ایران و افغانستان

دودِ «دیگرسازی» از افغان‌ها و اقلیت‌ها به چشم کل جامعه‌ی ایران می‌رود

کشتارهای پنهان در مرز کشور ما کشتار انسان را به هر دلیلی که باشد مطلقا محکوم می‌کنیم

با مردم افغانستان همدردیم!

جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان

پیر هری

برای صلح پایدار به جای وابستگی قومی، باید آدرس های مشخص زنانه مقابل طالبان گذاشت

مصالحه طالبان و ترامپ

عتیق رحیمی، در آن سوی خط قرمز

اطلاعیۀ مشترک در مورد توافق صلح امریکا و طالبان

خاورمیانه و جنبش رو به گسترش زنان: بیانیه سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

بیم و امید زنان از روند صلح در افغانستان

حکومت اسلام با حکومت مسلمان ها چه فرقی دارد؟!

اعدام دو زندانی از جمله یک تبعه افغانستان در کاشان

دادگاه بین‌المللی جزایی: درخواست تجدید نظر در باره‌ی رسیدگی به موضوع افغانستان

چند شعر از هدا خموش

روشن‌فکران افغانستان و شکست در پیام‌بری

افغانستان و امنیت شهروندان!

در کارگاهِ خانه؛ زنان افغانستانی در ایران و کار مزدی خانگی