بایگانی

هراس از فمنیست‌های وطنی

مانیفست جنبش مستقل زنان افغانستان

تهدید حیات سیستان توسط رئیس جمهور افغانستان

در یک سالگی هیاهویی پوچ؛ دولت انتقالی برای بازگرداندن طالبان!

در یک سالگی هیاهویی پوچ؛ دولت انتقالی برای بازگرداندن طالبان!

خط فرضی دیورند

افغانستان، استعمار و مسئله مرز؛ راه صلح از کجا می‌گذرد؟

طالبان ایران میزبان طالبان افغان، معامله جهانخواران و آدمخواران علیه مردم افغانستان

توسل جمهوری اسلامی به طالبان برای معامله با آمریکا

مضحکه صلح در افغانستان

در دادگاه هم با خشونت مواجه می‌شویم-گفت‌گو با ناهید مرجان، فعال حقوق زنان در افغانستان

سهیلا صدیق زنی از تبار سین دخت

پیام همدردی و تسلیت جمعی از کنشگران حقوق زنان ایران برای مردم افغانستان

زنان و فرمانده مسعود

صدای زنان در مذاکرات صلح افغانستان و طالبان

صلح با طالبان اعلام جنگ به مردم است

سلام و رحمت خدا برمشعل دوشان بامیان بام جهان: «بمناست برگزاری کانکور در بامیان»

رسانه‌ها، خودسانسوری و آزادی بیان در افغانستان بعد از ۲۰۰۱

استعاره‌ی روشنفکری (بحثی برای گشایش مفهوم روشنفکری در افغانستان)

غم نام، غم نان یا غم جان – نام زنان کجاست؟

قانون‌مداری و همسایگی: نگاهی تحلیلی به وقایع اخیر مرزی ایران و افغانستان

دودِ «دیگرسازی» از افغان‌ها و اقلیت‌ها به چشم کل جامعه‌ی ایران می‌رود

کشتارهای پنهان در مرز کشور ما کشتار انسان را به هر دلیلی که باشد مطلقا محکوم می‌کنیم

با مردم افغانستان همدردیم!

جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان

پیر هری

برای صلح پایدار به جای وابستگی قومی، باید آدرس های مشخص زنانه مقابل طالبان گذاشت

مصالحه طالبان و ترامپ

عتیق رحیمی، در آن سوی خط قرمز

اطلاعیۀ مشترک در مورد توافق صلح امریکا و طالبان

خاورمیانه و جنبش رو به گسترش زنان: بیانیه سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان