بایگانی

ترنسجندرها در مجلس قانونگذاری افغانستان

درهمجوشی – خوانش سه شعر از سه شاعر

ناموس‌شدن زنان

مصاحبه اختصاصی شش‌رنگ با ترنسجندر افغانستانی/ روجا رها

فقدانِ تدریسِ ادبیاتِ داستانی در دانشکده‌های زبان و ادبیاتِ دانشگاه‌های افغانستان

دشمن‌انگاری در فرهنگ قبیله

اندیشه‌ی ارتجاعی (بحث عقلانیت مدرن در مناسبات فکری-فرهنگی ما)

زن چرا «سیاه‌سر*»؟

گرایش غیرعقلانی، جذبه و جنون در جامعه‌ی ما

در سودمندی متن فلسفی و ادبی

فرهنگِ شفاهی نشانِ بدویت

زنِ مستقل

شیفته‌گی، افسون‌زده‌گی و ابتذال شاعری در نبود نقد

هفته نامه جاده‌ای ابریشم

چرا دارای دیدگاه‌ی علمی نمی‌شویم؟

بازتاب ارزش‌های حوزه‌ ایران فرهنگی در شعر «گلرخسار صفی اِوا»

نازپری، زنی که با دخترش از افغانستان گریخت

نیم‎نگاهی به مقاله‎ی «غیبت ترجمه و تأثیر آن بر وضعیت اندیشه‎ی مدرن در افغانستان»

Чеҳраи Афғонистон ба ривояти аксҳои Иброҳими Меҳтарӣ

خوانشی از مجموعه‌شعری «تک‌تک پایی‌‌که اتفاق افتاد» اثر رویین رهنوش

به‌سوی یک اتحادیه‌ی نویسندگان واقعی و سراسری در افغانستان

انتظار طولانی برای عدالت: آیا دادگاه بین‌المللی جزایی درباره‌ی جنایت‌ها در افغانستان تحقیق خواهد کرد؟

بررسی تصویرسازی در غزل‌های شریف سعیدی

انگیزه‌های اصلی ازبکستان از حضور پررنگ در صلح افغانستان

سازمان امنیت هلند: تهدیدات تروریستی در سال‌های ‏آینده نسبت به کشورهای غربی از بین نخواهد رفت

بیم و امیدها در انتخابات پارلمانی افغانستان

چرایی توجه بیشتر امنیتی و نظامی چین به شمال شرق افغانستان

افغانستان: دولت باید از حق شهروندان برای مشارکت در انتخابات آتی علیه خشونت روز افزون محافظت کند

موانع عمده فراروی انتخابات پارلمانی افغانستان

نمایشگاه عکس: «خاک و‌ صورت‌های افغانستان»