صفحه‌ی ویژه‌ی

تريبون چپ

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :


سهمی در بزرگداشت ۲۰۰ سالگی کارل مارکس


مبانی جامعه‌ی پسا سرمایه‌داری در «سرمایه» مارکس


چپ: نوسان در میان بیم و امید


حمایت یا مجازاتِ کودکانِ فقرا!


نکاتی در خصوص توسعه طلبی ایدئولوژی فقهی


ای ایران، این کفن توست که می‌بافیم


در ایران یک انقلاب اجتماعی عمیق اتفاق افتاده است بی‌آنکه حکومت بتواند جلوی آن را بگیرد


تشکل مستقل زنان کارگر


ویژه گزارشگران: سخن روز از بهرام رحمانی – انقلاب‌‌ها اجتناب‌ ناپذیرند!


جراحی زیبائی سروش و نگهدار در برنامه پرگار


سه منبع مارکسیسم اثر تاریخی مارکس


شوراهای کارگری در کارخانه‌های ایران


کانون نویسندگان ایران: روز جهانی زبان مادری گرامی باد


بیانیه مشترک تشکل‌های مستقل کارگری در مورد دستمزد سال ۱۳۹۸


تاج گل اعضای ایران تریبونال بر مزار مادر فروغ‌الزمان تاج‌بخش


علیه فمینیسم اپورتونیست: مسیح علی‌نژاد و حواریون او


چندین سازمان و رهبران اتحادیه ها و نمایندگان پارلمان دانمارک خواهان آزادی فوری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شده اند!


«نگاهی به شاه»کار میلانی


آن را با نام حقیقی‌اش بخوان – کودتا در ونزوئلا


دستگیری پروین محمدی و جعفر عظیم زاده؛ تدام سرکوب و بگیر و ببند فعالین کارگری و اجتماعی


بیانیه‌ی گروهی از فعالین چپ ایران در حمایت از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان


هدف، پیام، مخاطب و کارکردِ موثرِ اعتراف‌های تحمیلی اخیر


روانکاوی، ایدئولوژی واپس گرا (انتقاد از خود) بیانیۀ هشت روانپزشک و محقق کمونیست به سال ۱۹۴۹


روایت یک «پاکسازی»


اعلام جرم اسماعیل بخشی علیه حکومت شکنجه و وظایف ما در جنبش همبستگی بین المللی کارگری


فهم طبقه – تلاش برای دست‌یابی به یک رویکرد تحلیلی یک‌پارچه


دربارۀ اعتصاب


جلیقه‌زردها – ویژگی‌ها و ابهام‌های جنبش‌های مردمی امروزی


سخنی با دوستان ورفقای کارگرم در ارتباط با اعتصابات واعتراضات اخیرکارگری در ایران !


«انقلاب، چقدر ما آن را دوست داشتیم»

آخرین نظرات توسط نویسنده تريبون چپ