صفحه‌ی ویژه‌ی

تريبون چپ

آخرین مطالب :


آسپرگر در جامعه‌ای که «سالم‌»ها ساخته‌اند


قرنطینه دائمی – درباره مرگ و زندگی افراد دارای آسپرگر در جامعه سالم‌ها


اوضاع سیاسی کنونی و ضرورت تشکیل بلوک سوسیالیستی – کارگری فراگیر


یک ادعانامه: “کرونا”ی شر، افشاگر پلشتی‌های جهان هم است!


کرونا و مبارزه برای امنیت زیست


فریبرز رییس دانا، سوسیالیست رادیکال


مرگ نا به هنگام نازنین مردی به نام عبدالله خلفی در بحران فاجعه بار کرونا در ایران!


بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره‌ی درگذشت فریبرز رئیس‌دانا


به يادِ راجر اسكروتون


بیانیه مشترک شورای جهانی اتحادیه‌های کارگری درباره حمایت‌های لازم از کارگران در برابر کرونا


پسا گفتار – فمینیسم برای ٩٩ درصد: یک مانیفست


ماهیت جمهوری اسلامی و تداوم بحران‌زایی


تهران، مرگ مفاجات – نوشته‌های یک انسان‌شناس پزشکی در رابطه با همه‌گیری کرونا


اطلاعیۀ مشترک در مورد توافق صلح امریکا و طالبان


ترجمه جدید و کاملِ «اعتصاب توده‌اى، حزب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری» نوشتهٔ رزا لوکزامبورگ


تهران، شهر بی‌دفاع؛ نوشته‌های یک انسان‌شناس پزشکی در رابطه با همه‌گیری کرونا


بیانیه “دانشجویان متحد” پیرامون بازداشت‌های اخیر دانشجویان: مقاومت می‌کنیم


اسکار ۲۰۲۰؛ بازتاب حیات وحش و خشونت برهنه جهان


ژاله وفا: با تحریم سراسری،شادی را از میان انبوهی از غمها بیرون کشیدیم


دستورالعمل‌های فعلی، سیکل انتقال را نمی‌شکند


ایستایی و پیشتازی مارکسیسم


انتخابات و موافقین، مخالفین و نیروهای آشفته رای


ملزومات پیروزی چپ و جنبش کمونیسم کارگری در اوضاع سیاسی امروز ایران !


موانع همگرائی در جنبش‌های اجتماعی


اداره شورایی و روژآوا


برای ندا که در روز طبقه کارگر دستگیر شد


الهیات سیاسی نولیبرالیسم


بیانیه های حمایتی تشکلات صنفی از فرهنگیان انجمن صنفی خراسان شمالی


زندانیان فراموش شده


گفت‌وگو با مراد فرهادپور درباره قیام آبان ماه: جبهه واحد؛ پیش‌شرط وجود سياست

آخرین نظرات توسط نویسنده تريبون چپ