در گفتگوی نصرالله قاضی با محمدرضا شالگونی و روبن مارکاریان

بحران ژئوپلتیک در سطح جهانی پس از تهاجم روسیه به اوکراین به شکل بیسابقه ای رو به تشدید نهاده و مرحله جدیدی از رویاروئی های قدرت های جهانی در پس از پایان جنگ سرد را رقم زده است. اجلاس های هفت کشور صنعتی درآلمان، اجلاس سران ناتو در مادرید، کنفراس جده که با سفر بایدن به منطقه خاورمیانه و عربستان تشکیل شد و نیز کنفراس آستانه که با سفر پوتین به تهران برگزار شد زیر سایه سنگین این رویا روئی ها و تاثیرات انکار ناپذیر آنها قرار داشتند. آیا دولت آمریکا میخواهد دنیای چند قطبی کنونی را برای بازسازی هژمونی جهانی خود به دنیای دو قطبی تحت رهبری خود، در بستر یک جنگ سرد جدید، مبدل کند؟

حمایت صریح خامنه ای از حمله پوتین به اوکراین به عنوان حمله پیشگرانه در دیدار پوتین از خامنه ای در تهران یکی از منحصر به فردترین حمایت ها در سطح جهان از تهاجم روسیه به اوکراین است.

در بستر همین تحولات است که خرزای مشاور ویژه سیاست خارجی خامنه ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی صاحب توانائی برای دست یابی به بمب اتمی است ولی به خاطر فتوای رهبری از ساختن بمت اجتناب می کند.

خودپوئی این صف بندی ها در سطح جهانی و منطقه ای و تاثیرات بیواسطه آن بر سرنوشت جمهوری اسلامی چه تاثیراتی بر روی تحولات داخلی ایران برجای می گذارد و نیروهای چپ و بویژه طرفداران بدیل سوسیالیستی در برابر چالش های ناشی از این تحولات باید کدام وظائف مبرم و عملی را در برابر خود قرار دهند؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)