عدالت طلبان ایران زمستان های زیادی را از سرگذراندند، آنان مظهر مقاومت هستند، روز پنجشنبه ۱۹ آبان، بیست امین سالگرد درگذشت صفرخان قهرمانیان با ۳۰ سال زندان بدون مرخصی در بدترین زندان های ایران است، کدامین عشق می تواند تحمل ۳۰ سال حبس را امکان پذیر سازد؟ مگر عشق به میهن، عشق به مردم زحمتکش، عشق به مردم ستمدیده.

کدامین عشق خسرو گلسرخی را در بیدادگاه نظامی شاه به اعتراض واداشت که “من برای دفاع از خود چیزی ندارم، من از خلقم دفاع می کنم” و با مخالفت رئیس دادگاه، به حالت قهر سر جای خود نشست.

کدامین عشق بود که صمد بهرنگی را به سرودن زیباترین و عاشقانه ترین حماسه رزم ماهی سیاه کوچولو ترغیب کرد؟ ماهی سیاه کوچولو با گذر از قلعه های دیو ها و دیو سیرتان، رهسپار دریای آزادی شد، همان دریائی که امروز مردم ما با شعار زن، زندگی، آزادی به پیروی از ماهی سیاه کوچولو، رهسپار آن هستند.

امروز رفیق ما امیر چمنی، فرزند نسل صفرخان ها و خسرو گلسرخی ها، اسیر دژخیم شده، او هم در نقش یکی از میلیون ها ماهی سیاه کوچولو ، راهی دریای آزاد است، او فرزند صفرخان است و یقیناً هیچ زمستانی نخواهد توانست شاخه و برگ درخت تناوری مثل او را بشکند.

ما گروهی از دوستان و همرزمان امیر چمنی، خواهان آزادی او هستیم، ما صدای فریاد امیر چمنی را تا آخر دنیا به گوش جهانیان خواهیم رسانید.

زنده باد آزادی
زنده باد عدالت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)