صفحه‌ی ویژه‌ی

RouzbehAzergoun

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :

پیشه وری، تنها کسی که فوت رضاشاه را تسلیت گفت

فساد اقتصادی و رانت خواری در حکومت دمکرات آذربایجان به رهبری پیشه وری بخش یک

سازمان یونسکو: از۲۵ زبان درخطر ایران ۲۲ زبان زیر شاخه زبان فارسی هستند


ایلبر اورتایلی بزرگترین تاریخ شناس ترک : ابن سینا ترک نیست

ریس سابق مجلس جمهوری اران: آذربایجانیان 5000 سال است ایرانی هستند صحبت از اسمیله شدن حماقت است

اولیا چلبی بزرگترین تاریخنگار عثمانی: زبان مردم آذربایجان در 370 سال پیش پهلوی بوده است

دزدی آهنگ و کلیپ توسط بزرگترین خوانندگان پاپ جمهوری ترکیه


بررسی تمام اسناد بین المللی؛ آموزش و پرورش به زبان مادری جز حقوق بشر نیست

آموزش و پرورش به زبان مادری جز حقوق بشر نیست


اعتراض صادق حسین اوف به ترکی سازی تاریخ قفقاز توسط تلوزیون دولت جمهوری اران


نام آریانا در نقشه ریاضیدان و جغرافیدان یونانی اراتوستن، در 2300 سال قبل

رسمی شدن استبداد عشیرتی، استقلال کردستان عراق

آخرین نظرات توسط نویسنده RouzbehAzergoun

    نطری یافت نشد.